mask

Đền thờ Vua Mai Hắc Đế đang bị hư hại nghiêm trọng

(Baonghean.vn) - Đền thờ vua Mai Hắc Đế ở huyện Nam Đàn có lịch sử từ rất lâu đời. Đền được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1996… Ở thời điểm này, Đền thờ vua Mai Hắc Đế đang xuống cấp, hư hại nghiêm trọng nhưng chưa được sửa chữa do thiếu kinh phí.

Hạ điện đền thờ Vua Mai Hắc Đế nơi hành lễ, thờ cúng cộng đồng và lưu giữ nhiều cổ vật còn lại như long ngai, bài vị, câu đối đang bị hư hại nghiêm trọng.
Hạ điện đền thờ Vua Mai Hắc Đế nơi hành lễ, thờ cúng cộng đồng và lưu giữ nhiều cổ vật còn lại như long ngai, bài vị, câu đối đang bị hư hại nghiêm trọng.
Mái ngói của Hạ Điện nhiều chỗ đã bị thủng .
Mái ngói của Hạ Điện nhiều chỗ đã bị thủng.
Ngói có thể rơi xuống bát cứ lúc nào.
Ngói có thể rơi xuống bát cứ lúc nào.
Mái Đao đã bị bung ra và xệ hẳn xuống.
Mái Đao đã bị bung ra và xệ hẳn xuống.
Thiếu kinh phí duy tu, sửa chữa, Đền được gia cố một cách sơ sài.
Thiếu kinh phí duy tu, sửa chữa, Đền được gia cố một cách sơ sài.
Hiện nay gần như toàn bộ kết cấu gỗ của ngôi Hạ Điện này đang bị mối ăn rỗng ruột từ bên trong và đang phải dùng tre gỗ gia cố chống sập.
Hiện nay gần như toàn bộ kết cấu gỗ của ngôi Hạ Điện này đang bị mối ăn rỗng ruột từ bên trong và đang phải dùng tre gỗ gia cố chống sập.
Các cột chống đều đã bị mối xông lên ăn lộng.
Các cột chống đều đã bị mối xông lên ăn lộng.
Dùng tay có thể dễ dàng bóc từng miếng gỗ trên các cột.
Dùng tay có thể dễ dàng bóc từng miếng gỗ trên các cột.
Năm 2013, tình trạng mối ăn các cột chính mới được phát hiện.
Năm 2013, tình trạng mối ăn các cột chính mới được phát hiện.
Một thanh xà bị mối ăn gần hết.
Một thanh xà bị mối ăn gần hết.
Không chỉ riêng tòa Hạ điện, mái ngói phía trước và phía đông của tòa Trung điện và Thượng điện cũng bị oằn khiến nhiều viên ngói tuột xuống khỏi mái. Mối cũng đã lan sang cả Trung và Thượng điện.
Không chỉ riêng tòa Hạ điện, mái ngói phía trước và phía đông của tòa Trung điện và Thượng điện cũng bị oằn khiến nhiều viên ngói tuột xuống khỏi mái. Mối cũng đã lan sang cả Trung và Thượng điện.

Thanh Sơn - Thành Cường 

Tin mới