mask

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quốc bảo để xây dựng đất nước

(Baonghean.vn) - PGS.TS Bùi Đình Phong - giảng viên cao cấp, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng khẳng định, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một quốc bảo để xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi.

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề “Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người”. 

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quốc bảo để xây dựng đất nước ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; bí thư, trưởng ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc; ban thường vụ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, chủ tịch ủy ban MTTQ và trưởng các đoàn thể tại 21 huyện, thành, thị... Ảnh: Thành Duy

PGS.TS Bùi Đình Phong - giảng viên cao cấp, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã nói chuyện về chuyên đề: “Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người”. 

Trước các đại biểu, PGS Bùi Đình Phong nêu 3 vấn đề lớn đúc kết qua nghiên cứu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước hết, phải khẳng định Di chúc là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, nhân cách, trí tuệ, bản lĩnh, tình cảm, trách nhiệm của một con người, của một lãnh tụ, vĩ nhân mà cả cuộc đời vì nước, vì dân; cả cuộc đời tận tâm, tận lực cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta và nhân dân thế giới. 

Thứ hai, Di chúc thể hiện khí phách, tinh thần lạc quan, niềm tin tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không chỉ thời điểm Người viết Di chúc mà quan trọng hơn là đối với sự phát triển của đất nước sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi.  

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quốc bảo để xây dựng đất nước ảnh 2
PGS.TS Bùi Đình Phong - giảng viên cao cấp, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi nội dung chuyên đề. Ảnh: Thành Duy

Thứ ba, nhìn một cách tổng kết, khái quát và đúc kết nhất thì Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một quốc bảo để xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi. 

“Di chúc được hiểu như là một văn kiện mang sinh khí của công cuộc đổi mới, chống lại những cái gì cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ tốt hơn”, PGS.TS Bùi Đình Phong đánh giá: “Di chúc có nói về quá khứ, hiện tại lúc bấy giờ nhưng toàn bộ Di chúc là hướng tới tương lai”.

Theo PGS, vấn đề hướng tới tương lai trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có 2 nội dung lớn, trước hết là chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân cả về vật chất lẫn tinh thần; còn đối với dân tộc, đất nước là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quốc bảo để xây dựng đất nước ảnh 3
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

PGS.TS Bùi Đình Phong phân tích quan điểm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đề cập trong Di chúc của Người, mà mục đích cuối cùng là toàn tâm toàn ý, phục vụ nhân dân. 

Đối với việc đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, PGS. TS Bùi Đình Phong cho rằng cần có cách tiếp cận đồng đại và lịch đại. “Phải có một cách nhìn khoa học, cách mạng, bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm, dám nhìn thẳng vào sự thật”, ông nói. 

Tin mới