mask

Diêm dân Nghệ An bám ruộng sản xuất muối

(Baonghean.vn) - Thời tiết nắng to đang tạo điều kiện tốt cho diêm dân huyện Quỳnh Lưu sản xuất muối. Mặc dù giá muối thấp nhưng hầu hết bà con vẫn tích cực bám ô nại để sản xuất muối, kiếm thu nhập từ nghề truyền thống.

Toàn xã An Hòa có 145 ha diện tích sản xuất muối, tập trung ở các thôn Hồng Phong, Tân An, Nam Tiến, Tân Thịnh.. Nghề làm muối chiếm 50% tổng số lao động toàn xã và là nghề truyền thống của địa phương.
Toàn xã An Hòa có 145 ha diện tích sản xuất muối, tập trung ở các thôn Hồng Phong, Tân An, Nam Tiến, Tân Thịnh.. Nghề làm muối chiếm 50% tổng số lao động toàn xã và là nghề truyền thống của địa phương.
Hiện nay đang là chính vụ sản xuất muối, bà con diêm dân đang tích cực xuống đồng để sản xuất nên sản lượng muối đạt cao. Bình quân sản lượng muối hàng năm toàn xã đạt 19 - 20 nghìn tấn/năm.
Hiện nay đang là chính vụ sản xuất muối, bà con diêm dân đang tích cực xuống đồng để sản xuất nên sản lượng muối đạt cao. Bình quân sản lượng muối hàng năm toàn xã đạt 19 - 20 nghìn tấn/năm.
Bà Vũ Thị Tĩnh ở thôn Tân Thắng cho biết: Thời tiết nắng to nên việc sản xuất muối khá dễ dàng, mỗi ngày bà sản xuất được 150 kg muối cho thu nhập trên 150 nghìn đồng/ngày. Từ khi vào vụ muối đến giờ (trong 4 tháng), gia đình cũng thu nhập trên 6 triệu từ làm muối.
Bà Vũ Thị Tĩnh ở thôn Tân Thắng cho biết: Thời tiết nắng to nên việc sản xuất muối khá dễ dàng, mỗi ngày bà sản xuất được 150 kg muối cho thu nhập trên 150 nghìn đồng/ngày. Từ khi vào vụ muối đến nay (trong 4 tháng), gia đình thu nhập trên 6 triệu đồng.
Theo bà con diêm dân chia sẻ: Nếu thời tiết nắng to thì trung bình mỗi ngày họ sản xuất được 150 kg muối hạt, với giá muối hiện nay từ 1.000 đồng – 1.200 đồng/kg, mỗi ngày người dân thu nhập được 150 nghìn đến 170 nghìn đồng/ngày/2 lao động. Đối với người dân, mặc dù giá muối thấp nhưng do đây là nghề truyền thống nên phải bám trụ, cùng với đó, chi phí sản xuất không mất nên ai cũng tích cực bám ô nại để làm muối.
Theo diêm dân, nếu thời tiết nắng to thì trung bình mỗi ngày họ sản xuất được 150 kg muối hạt, với giá muối hiện nay từ 1.000 đồng – 1.200 đồng/kg, mỗi ngày người dân thu nhập được 150 nghìn đến 170 nghìn đồng/ngày/2 lao động. Đối với người dân, mặc dù giá muối thấp nhưng do đây là nghề truyền thống nên phải bám trụ, cùng với đó, chi phí sản xuất không mất nên ai cũng tích cực bám ô nại để làm muối.
Anh Tâm, một thương lái ở huyện Diễn Châu vào Quỳnh Lưu thu mua muối cho biết: Đang là vụ chính nên sản lượng muối bà con sản xuất ra nhiều hơn. Mỗi ngày anh Tâm thu mua khoảng 200-300 kg muối của người dân, số muối này chúng tôi mang đi bán lẻ ở các huyện miền núi như Thanh Chương, Nghĩa Đàn.. với giá 2.000 đồng- 3.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí cho thu lãi trên 150 nghìn đồng/ngày.
Anh Tâm, một thương lái ở huyện Diễn Châu ra Quỳnh Lưu thu mua muối cho biết: Đang là vụ chính nên sản lượng muối bà con sản xuất ra nhiều hơn. Mỗi ngày anh Tâm thu mua khoảng 200-300 kg muối của người dân, số muối này được mang đi bán lẻ ở các huyện miền núi như Thanh Chương, Nghĩa Đàn... với giá 2.000 đồng- 3.000 đồng/kg.
ản xuất muối ở Quỳnh Lưu là một nghề truyền thống ở các xã vùng ven biển như: Quỳnh Thuận, Quỳnh Minh, An Hòa, Quỳnh Thọ.. Trong khoảng mấy năm trở lại đây, mặc dù sản lượng muối vẫn đạt cao nhưng giá muối lại thấp. Do vậy, nhiều diện tích ô nại đã bị bỏ hoang, người trực tiếp sản xuất muối chủ yếu bây giờ là người cao tuổi và trẻ em, còn lại người trẻ tuổi đều đi làm ăn xa. Trong ảnh: Bà Minh, 70 tuổi vẫn bám ô nại để mưu sinh, nếu trời nắng thì bà thu nhập được 100 nghìn đồng/ngày.
Sản xuất muối là nghề truyền thống ở các xã vùng ven biển như: Quỳnh Thuận, Quỳnh Minh, An Hòa, Quỳnh Thọ... Vài năm gần đây, mặc dù sản lượng muối vẫn đạt cao nhưng giá muối lại thấp nên nhiều diện tích ô nại đã bị bỏ hoang, người trực tiếp sản xuất muối chủ yếu bây giờ là người cao tuổi và trẻ em, còn lại người trẻ tuổi đều đi làm ăn xa. Trong ảnh: Bà Minh, 70 tuổi vẫn bám ô nại để mưu sinh, nếu trời nắng thì bà thu nhập được 100 nghìn đồng/ngày.
Ông Nguyễn Văn Lục- Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thọ cho biết: Toàn xã có 60,5 ha diện tích muối, trong điều kiện giá muối thấp, khả năng sản xuất muối giảm xuống, địa phương đang động viên bà con bám ô nại để sản xuất muối. Đồng thời, chỉ đạo HTX Lưu Quang thu gom hết sản lượng muối bà con làm ra ra để người dân yên tâm sản xuất.
Ông Nguyễn Văn Lục - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thọ cho biết: Toàn xã có 60,5 ha diện tích muối, trong điều kiện giá muối thấp, khả năng sản xuất muối giảm xuống, địa phương đang động viên bà con bám ô nại để sản xuất muối. Đồng thời, chỉ đạo HTX Lưu Quang thu gom hết sản lượng muối bà con làm ra ra để người dân yên tâm sản xuất.
 Toàn huyện Quỳnh Lưu có 589 ha diện tích sản xuất muối, sản lượng muối hàng năm đạt 67 đến 68 nghìn tấn/năm. Hiện nay, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu có khoảng 30 cơ sở làm dịch vụ thu mua muối tại ruộng cho bà con. Cùng với đó, nhiều HTX trên địa bàn sản xuất muối đã đứng ra bao tiêu sản phẩm cho bà con, đây là điều kiện, động lực giúp bà con yên tâm sản xuất, bám nghề muối truyền thống của địa phương
Toàn huyện Quỳnh Lưu có 589 ha diện tích sản xuất muối, sản lượng muối hàng năm đạt 67 đến 68 nghìn tấn/năm. Hiện nay, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu có khoảng 30 cơ sở làm dịch vụ thu mua muối tại ruộng cho bà con. Cùng với đó, nhiều HTX trên địa bàn sản xuất muối đã đứng ra bao tiêu sản phẩm cho bà con, đây là điều kiện, động lực giúp bà con yên tâm sản xuất, bám nghề muối truyền thống của địa phương

Việt Hùng

Tin mới