mask

Điểm danh các doanh nghiệp nộp thuế lớn ở Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Báo cáo của Khu kinh tế Đông Nam cho thấy năm 2020, dự kiến kết quả hoạt động SXKD, giải quyết việc làm của các doanh nghiệp trong KKT, KCN giảm sút so với năm 2019, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu tăng, một số doanh nghiệp nộp thuế khá.

8 tháng đầu năm, một số doanh nghiệp ở Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An nộp thuế lớn như: Tổng kho xăng dầu DKC Nghi Thiết (Công ty CP Thiên Minh Đức) nộp 717,2 tỷ đồng, Công ty CP Bia Hà Nội nộp 179 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Masan MB nộp 51 tỷ đồng.

Tiếp đó là Nhà máy gạch Granite Trung Đô (Công ty CP Trung Đô) nộp 33,7 tỷ đồng, Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An chi nhánh Tổng Công ty Khánh Việt nộp 31 tỷ đồng, Công ty TNHH Điện tử BSE Hàn Quốc nộp 19,4 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Hoa Sen nộp 14,7 tỷ đồng, Công ty TNHH VSIP Nghệ An nộp 11,7 tỷ đồng...

Điểm danh các doanh nghiệp nộp thuế lớn ở Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An ảnh 1
Tổng kho xăng dầu DKC Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An. Ảnh: Trân Châu

Năm 2020, Khu Kinh tế Đông Nam giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 25.000 - 28.000 tỷ đồng; Doanh thu thực hiện ước đạt 30.000 - 35.000 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu ước đạt 5.000 - 7.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 1.400 - 1.600 tỷ đồng.

Khu Kinh tế Đông Nam hiện đang giải quyết việc làm cho khoảng 20.000 được lao động, có 239 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư 58.005,8 tỷ đồng. Trong đó có 43 dự án FDI, tổng vốn đầu tư 15.820 tỷ đồng (tương đương 680,45 triệu USD).

Điểm danh các doanh nghiệp nộp thuế lớn ở Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An ảnh 2
Sản xuất tôn ở Nhà máy tôn Hoa Sen, Khu kinh tế Đông Nam. Ảnh: L.T
 

Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp Khu Kinh tế Đông Nam đạt 30.000 tỷ đồng, tăng 26,27% so với cùng kỳ năm 2018; doanh thu thực hiện đạt 35.000 tỷ đồng, tăng 17,98% so với cùng kỳ năm 2018; kim ngạch xuất khẩu đạt 4.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 47,00% so với cùng kỳ năm 2018.

Điểm danh các doanh nghiệp nộp thuế lớn ở Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An ảnh 3
Đóng gói sản phẩm tại Công ty Mavin Austfeed. Ảnh: Lâm Tùng

Tin mới