Điểm tuần: Uy tín

(Baonghean.vn) -  Chữ tín chính là tài sản vô giá trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.  Chính niềm tin tưởng sẽ tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người, giữa quốc gia với quốc gia.

Tin mới