mask

Diễn biến mới sự việc Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam 'thất hứa' với người nghèo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau khi Báo Nghệ An phản ánh thông tin Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam "thất hứa" với người nghèo Nghệ An, công ty này đã có văn bản đề nghị UBND huyện Tương Dương lập danh sách các hộ nghèo đã làm nhà mới để "công tác cấp kinh phí và thực hiện chi trả hỗ trợ được đảm bảo chặt chẽ".

Bài viết Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam 'thất hứa' với người nghèo Nghệ An? thông tin việc UBND huyện Tương Dương có văn bản đề nghị Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam (chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Khe Bố) hỗ trợ kinh phí giúp người dân xã Xá Lượng xóa nhà dột nát, tạm bợ và góp phần giúp xã này về đích nông thôn mới. Ngày 9/9/2019, Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 907/QĐ-VNPD với nội dung thể hiện Hội đồng quản trị của công ty thống nhất duyệt hỗ trợ kinh phí với số tiền 300 triệu đồng.

Một bản dân cư xã Xá Lượng huyện Tương Dương. Ảnh: Thủy Vy
Một bản dân cư xã Xá Lượng huyện Tương Dương. Ảnh: Thủy Vy

Được huyện thông báo Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam đồng ý hỗ trợ 300 triệu, xã Xá Lượng đã vận động các hộ nghèo  triển khai xóa nhà tạm bợ, dột nát và hứa sẽ hỗ trợ cho mỗi hộ 20 triệu đồng. Tuy nhiên, do chậm nhận được kinh phí hỗ trợ nên người dân băn khoăn, có ý kiến cho rằng cán bộ xã hứa suông.

Sau khi bài viết được đăng tải, ngày 16/1/2020, UBND huyện Tương Dương có Tờ trình số 06/TTr-UBND gửi Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam, tại đây nêu lại việc Hội đồng quản trị của công ty thống nhất duyệt hỗ trợ kinh phí với số tiền 300 triệu đồng tại Quyết định số 907/QĐ-VNPD; việc xã Xá Lượng tổ chức cho 15 hộ dân làm nhà mới; việc chậm cấp kinh phí hỗ trợ dẫn đến người dân có những bức xúc.

Nơi hai con sông Nậm Nơn, Nậm Mộ giao nhau, cùng là vùng lòng hồ thủy điện Khe Bế, thuộc xã Xá Lượng. Ảnh: Thủy Vy
Nơi hai con sông Nậm Nơn, Nậm Mộ giao nhau, cùng là vùng lòng hồ thủy điện Khe Bố, thuộc xã Xá Lượng. Ảnh: Thủy Vy

Cũng tại Tờ trình số 06/TTr-UBND, huyện Tương Dương nêu việc Báo Nghệ An thông tin về những phản ánh của người dân, dẫn đến có những ảnh hưởng uy tín của cán bộ xã Xá Lượng và Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam; qua đó, đề nghị công ty cấp kinh phí để chi trả cho 15 hộ đã làm nhà.

Ngày 20/1/2020, tại Công văn số 78/VNPD-KTKH về việc hỗ trợ xóa nhà dột nát xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An, Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam thông tin vào năm 2018, đã hỗ trợ 2 tỷ đồng cho huyện Tương Dương để giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khắc phục hậu quả ngập lụt.

Công văn số 78/VNPD-KTKH về việc hỗ trợ xóa nhà dột nát xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An, Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam
Công văn số 78/VNPD-KTKH ngày 20/1/2020 của Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam

Tuy nhiên, sau khi cơ quan chức năng kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại trong công tác thực hiện chi trả hỗ trợ tiền cho nhân dân.

Vì vậy, đề nghị UBND huyện Tương Dương lập danh sách 15 hộ dân xã Xá Lượng đã làm nhà mới gửi Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam để công tác cấp kinh phí và thực hiện chi trả hỗ trợ được đảm bảo chặt chẽ.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Xá Lượng cho biết, hiện nay, xã đang lập danh sách 15 hộ nghèo đã làm nhà mới để UBND huyện gửi danh sách ra Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam.

Tin mới