Diễn Châu bầu Chủ tịch UBND huyện mới

(Baonghean.vn) - Sáng 12/11, HĐND huyện Diễn Châu đã tổ chức kỳ họp thứ 7 - Khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm và bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, UBND huyện. Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự cuộc họp.
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Chu Thế Huyền - Bí thư Huyện ủy Diễn Châu được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Hồng Hạnh
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Chu Thế Huyền - Bí thư Huyện ủy Diễn Châu được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Hồng Hạnh
Kỳ họp đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện đối với đồng chí Trần Văn Cương - nguyên Bí thư Huyện ủy đã nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện đối với đồng chí Chu Thế Huyền, đã được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy.

HĐND huyện cũng đã tiến hành bầu bổ sung các chức danh: Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, đồng chí Chu Thế Huyền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Diễn Châu được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Tăng Văn Luyện - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh  ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  tặng hoa chúc mừng đồng chí Tăng Văn Luyện - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện.
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Tăng Văn Luyện - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu.
Phát biểu tại kỳ họp đồng chí Tăng Văn Luyện - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện thay mặt các đồng chí được bầu đã thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, cùng với Đảng bộ, chính quyền thực hiện về đích sớm các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh mà Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. 

Tin mới