mask

Diễn Châu: Hướng đến chính quyền 'vì dân phục vụ'

(Baonghean.vn) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Diễn Châu nhiệm kỳ 2015-2020 đặc biệt chú trọng việc nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền cơ sở, nhằm làm tốt hơn nhiệm vụ phục vụ nhân dân...

UBND xã Diễn Lâm đã tập trung vào việc đào tạo đội ngũ cán bộ, hiện đại hóa trang thiết bị làm việc. Theo đó cả 26  cán bộ, công chức của xã đều có trình độ đại học và có lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Các phòng làm việc được trang bị 30 máy vi tính, kết nối Intenet, thuận tiện trong việc điều hành công việc, đáp ứng yêu cầu công việc được giao, xử lý tốt các tình huống nảy sinh nên rất ít xảy ra đơn thư phản ánh của nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Đội ngũ cán bộ Diễn Lâm được chuẩn hóa về trình độ và được đầu tư trang thiết bị làm việc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
UBND xã Diễn Lâm nâng cao chất lượng hoạt động cán bộ, công chức

Ông Tạ Thanh Hảo – Chủ tịch UBND xã Diễn Lâm cho biết: “Đội ngũ cán bộ của xã được bố trí làm việc theo năng lực, theo quy hoạch đào tạo, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng người. Cùng với đó là xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đồng thời có sự đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành công việc hàng tuần, hàng tháng, nhờ đó chất lượng hoạt động của cán bộ công chức ngày càng được nâng cao”.

Với xã Diễn Thịnh, ngay sau Đại hội Đảng bộ xã, UBND xã đã xây dựng và ban hành 12 chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời triển khai nhiều cơ chế khuyến khích, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Ông Cao Hiếu – Chủ tịch UBND xã Diễn Thịnh cho biết: Để thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ, UBND xã đã ban hành các đề án, kế hoạch để tổ chức thực hiện, giao trách nhiệm cụ thể cho các ngành và có sự đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng, hàng quý. Bên cạnh đó nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên nhận thức của nhân dân và cán bộ được nâng lên, từ đó giải quyết nhanh gọn mọi công việc.

Qua việc cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, Diễn Châu đã triển khai nhiều giải pháp như cải cách tổ chức bộ máy hành chính, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hiện đại hóa hành chính. Nhờ đó, trong  842 cán bộ, công chức cấp xã đã có 630 người có trình độ đại học, cao đẳng, chiếm gần 75%, tỷ lệ cán bộ, công chức có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp, cao học chiếm 72%.

Phòng giao dịch một cửa UBND huyện Diễn Châu.
Người dân đến giao dịch tại phòng giao dịch một cửa UBND huyện Diễn Châu.

Cùng với đó Diễn Châu đã thực hiện luân chuyển 110 công chức xã ở những vị trí nhạy cảm; 39 xã đều có trung tâm giao dịch một cửa được đầu tư trang thiết bị hiện đại và xây dựng được quy chế, phân công nhiệm vụ rõ ràng trong bộ máy chính quyền. Nhờ đó đã tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Ông Nguyễn Văn Lợi – Trưởng phòng Nội vụ huyện Diễn Châu trao đổi: “Để nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền xã, chúng tôi tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền cấp huyện đối với cơ sở; tăng cường vai trò hoạt động giám sát HĐND và nâng cao chất lượng đại biểu HĐND cấp xã. Đổi mới công tác tuyển chọn, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, đặc biệt là ưu tiên thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Mai Giang

Đài Diễn Châu

Tin mới