mask

Diễn Châu tập trung phòng dịch cúm A/H5N6

(Baonghean.vn) -  Diễn Châu đang tập trung cho công tác phòng chống dịch cúm A/H5N6 tại các xã  vùng giáp ranh ổ dịch.

Vừa qua, Diễn Hồng (Diễn Châu) đã phải tiêu hủy toàn bộ 1.185 con gà nhiễm virus cúm A/H5N6.  Vì vậy công tác phòng chống dịch cúm gia cầm ở trong xã  Diễn Hồng và các xã giáp ranh rất quan trọng. 

Huyện tổ chức  cắm 2 chốt kiểm dịch không cho gia cầm vận chuyển ra vào địa bàn Diễn Hồng, phun khử trùng tiêu độc trên địa bàn toàn xã, tiến hành tiêm 20.000 liều vắc xin cho tổng đàn gia cầm Diễn Hồng.  

Ông
Ông Đặng Thanh Ba – Trưởng ban thú y Diễn Yên nhận 2100 liều vắc xin từ Trạm thú y để tiến hành tiêm phòng cho đàn gia cầm ở các xóm giáp ranh Diễn Hồng.

Diễn Châu đang tập trung phòng dịch cho các xã vùng lân cận với Diễn Hồng là Diễn Kỷ, Diễn Yên, Diễn Vạn, Diễn Tháp. Hệ thống truyền thanh các xã này một ngày 4 lần tuyên truyền công điện khẩn của UBND huyện về tình hình dịch bệnh và phòng chống dịch bệnh, tiến hành phun khử trùng tiêu độc, rắc vôi khu vực chăn nuôi. 

Trạm thú y Diễn Châu đã cử cán bộ cắm chốt thường xuyên tại các địa bàn này và đã cấp 22.000 liều vắc xin cho các xóm giáp ranh với xã Diễn Hồng để tiêm phòng dịch vành đai. Với các biện pháp quyết liệt nên qua 1 tuần bùng phát dịch tại Diễn Hồng, hiện Diễn Châu chưa có thêm ổ dịch mới.

 Mai Giang

Tin mới