mask

Diễn Châu thu ngân sách đạt trên 84% dự toán cả năm

(Baonghean.vn) - Đến tháng 9/2017, thu ngân sách ở huyện Diễn Châu, Nghệ An đạt 242 tỷ đồng, đạt trên 84,36% dự toán tỉnh giao cả năm.

Với số thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt thấp, nên Diễn Châu đã triển khai nhiều giải pháp chống thất thu thuế, đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh.

Đến tháng 9/2017, thu ngân sách ở Diễn Châu đạt 242, đạt trên 84,36% dự toán tỉnh giao cả năm. Trong đó, số thu cấp quyền sử dụng đạt cao nhất với trên 130 tỷ đồng (đạt 93% dự toán); một số khoản thu đạt tiến độ dự toán và cao hơn cùng kỳ, như: thuế GTGT: hơn 43 tỷ đồng (đạt 73% dự toán), thuế thu nhập cá nhân: 8,252 tỷ đồng (đạt 76,41% dự toán)...

Nhờ duy trì phát triển sản xuất kinh doanh tại cá doanh nghiệp, góp phần tăng thu ngân sách. Ảnh: Mai Giang
Nhờ duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp, góp phần tăng thu ngân sách. Ảnh: Mai Giang

Hiện Diễn Châu đang chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, chống thất thu thuế; Áp dụng các biện pháp, giải pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh.

Bên cạnh đó, chỉ đạo cơ quan thuế phối hợp với các ban, ngành chức năng thường xuyên kiểm tra chống thất thu thuế trên các lĩnh vực: kinh doanh vận tải tư nhân, xây dựng cơ bản nhà ở tư nhân, thuê đất, thuê mặt bằng kinh doanh...; tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành của huyện với các xã, thị trấn để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách đạt 287,100 tỷ đồng năm 2017.

Mai  Giang

Tin mới