mask

Diễn Châu xây dựng thành công nhiều cánh đồng một giống lúa

(Baonghean.vn) - Diễn Châu đã xây dựng thành công 7 cánh đồng một giống ở các xã: Diễn Liên, Diễn Đồng, Diễn Tân, Diễn Lộc, Diễn Hạnh, Diễn Tân và Diễn Lộc cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao.

a
Nông dân Diễn Đồng - Diễn Châu xuống đồng sản xuất lúa xuân. Ảnh: Quang An

Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Diễn Châu cho biết: Sau thành công của các vụ xuân, hè thu 2016 với 7 cánh đồng một giống lúa, vụ xuân 2017, Diễn Châu tiếp tục sản xuất cánh đồng một giống lúa gồm giống Bắc Thơm 7 ở Diễn Phú, ADI 30 ở Diễn Liên, VTN6 ở Diễn Đồng, Thái Xuyên 111 ở Diễn Lộc.

Cánh đồng một giống lúa đòi hỏi sản xuất phải đồng thời, chăm sóc kỹ lưỡng hơn để lúa không bị lẫn giống, tuy nhiên khi bán lại được giá cao hơn do các công ty thu mua toàn bộ.

Các Công ty thu mua, bao tiêu sản phẩm cho nông dân Diễn Châu gồm: Công ty Vật tư nông nghiệp, Công ty giống cây trồng miền Nam, công ty giống Thái Bình...

a
Dưa lưới ở Diễn Thành. 

Ngoài lúa, Diễn Châu còn có trồng dưa lưới nhà màng ở Diễn Thành ở vụ đầu tiên cho năng suất 2,8 tấn, doanh thu khoảng 140 triệu, lợi nhuận trên 100 triệu đồng. Diễn Châu cũng đang xây dựng mô hình nấm tại xã Diễn Lộc, cơ giới hóa trong sản xuất lạc ở Diễn Phong, Diễn Thịnh, quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản chuyên canh tôm ở Diễn Trung, Diễn Thịnh; chuyên canh cá rô phi đơn tính ở Diễn Hồng, Diễn Đoài... 

Châu Lan 

Tin mới