Điện lực Nghệ An thông báo giảm tiền điện hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Căn cứ Văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; Công ty Điện lực Nghệ An thông báo về việc giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 như sau:

I. Các đối tượng giảm giá, giảm tiền điện bao gồm:

1. Giảm giá điện:

- Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất và kinh doanh: Giảm 10%;

- Giá bán lẻ cho các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% từ bậc 1 đến bậc 4.

- Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch: Giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá.

- Đối với giá bán buôn điện nông thôn; giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư; giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt: Giảm 10% từ bậc 1 đến bậc 4 của giá sinh hoạt; giảm 10% cho mục đích khác.

- Đối với giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, giá bán buôn điện cho chợ: Giảm 10%.

2. Giảm tiền điện:

Giảm tiền điện được tính trên số tiền tính theo giá điện mà đối tượng được hưởng trên cơ sở các quy định hiện hành (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các khách hàng sử dụng điện là cơ sở phòng, chống dịch Covid-19 mua điện từ các đơn vị Điện lực:

- Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở (không phải là khách sạn) được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

- Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

- Giảm 20% tiền điện cho các khách sạn được dùng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

II. Thời gian hỗ trợ:

Thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện trọn kỳ hóa đơn trong vòng đủ ba (03) tháng. Thời điểm bắt đầu thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện:

1. Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Áp dụng cho các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2020.

2. Đối với các khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt được giảm giá điện, giảm tiền điện sẽ được áp dụng ngay từ kỳ hóa đơn gần nhất kể từ ngày 16/4/2020.

3. Nội dung tiền hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVIS -19 được thể hiện trên hóa đơn điện tử của các kỳ hóa đơn, đảm bảo đủ 3 tháng.

Trân trọng!

Tin mới