mask

Diện tích nuôi thủy sản ở Nghệ An gần 21.000 hécta

(Baonghean.vn) - Diện tích nuôi trồng thủy sản Nghệ An trong 11 tháng năm 2017 ước đạt 20.960 ha, tăng tăng 410 ha so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù những trận mưa lớn vào tháng 10 đã ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản nhưng bà con Diễn Châu, Quỳnh Lưu, TP.Vinh đã vượt khó, mạnh dạn đầu tư nuôi tôm vụ 3 phục vụ Tết nguyên đán. Trong đó riêng xã Hưng Hòa, TP.Vinh năm nay nuôi đến 90ha tôm vụ 3 để bán Tết.

Thủy sản tiêu thụ khá là nguyên nhân khiến diện tích nuôi tăng. 

Trong đó diện tích nuôi cá 18460 ha, tăng 106 ha; diện tích nuôi tôm 2.230 ha, tăng 298 ha; diện tích thủy sản khác 270 ha, tăng 6 ha.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 46.625 tấn, tăng 2.166 tấn so với cùng kỳ năm trước. 

Nông dân Diễn Trung, Diễn Châu nuôi tôm vụ 3 đón Tết, đây là xã có diện tích nuôi tôm vụ 3 lớn nhất Diễn Châu với 25ha.
Nông dân Diễn Trung nuôi tôm vụ 3 đón Tết, đây là xã có diện tích nuôi tôm vụ 3 lớn nhất Diễn Châu với 25ha. Ảnh: Quang An

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản trong 11 tháng năm 2017 cũng tăng khá do thời tiết tương đối thuận lợi cho ngư dân ra khơi, thời gian bám ngư trường nhiều hơn, số tàu và công suất phương tiện đánh bắt tăng hơn.

Sản lượng thủy sản khai thác cũng tăng khá, đạt 123.120 tấn, tăng 16.054 tấn. Các nghề khai thác đạt hiệu quả cao như nghề vây, câu, chụp, lưới rê và lưới kéo. Sản lượng bình quân đạt 15 - 20 tấn/chuyến/tàu, bình quân mỗi lao động được 8 - 10 triệu đồng/tháng.

Ngư dân Quỳnh Lưu đánh bắt cá hố cá hố xuất khẩu có giá 120.000 - 200.000 đồng/kg, tùy kích cỡ
Ngư dân Quỳnh Lưu đánh bắt cá hố xuất khẩu với giá 120.000 - 200.000 đồng/kg. Ảnh: Việt Hùng

Tính chung tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản 11 tháng năm 2017 ước đạt 169.745 tấn, tăng 18.220 tấn; trong đó sản lượng cá ước đạt 139.748 tấn, tăng 11,83%; sản lượng tôm 7.876 tấn, tăng 7,17%; thủy sản khác 22.121 tấn, tăng 15,14%.

Quang An

Tin mới