mask

Diễn xướng hầu đồng đặc sắc tại lễ hội đền ông Hoàng Mười

(Baonghean.vn) - Từ năm 2012, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch tôn vinh nghi lễ Chầu văn là di sản phi vật thể quốc gia. Lễ hội đền ông Hoàng Mười (Nghệ An) đang diễn ra đã thu hút nhiều nhóm nghệ nhân dân gian về tham dự với các hoạt động diễn xướng như: hầu đồng, chầu văn đặc sắc.

Đức Anh

Tin mới