mask

Điều động, bổ nhiệm nhiều tướng lĩnh Công an

Bộ Công an vừa tổ chức công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 6 cơ quan Công an trung ương, địa phương.


Ngày 28/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ.

Điều động, bổ nhiệm nhiều tướng lĩnh Công an
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn trao quyết định bổ nhiệm Trung tướng Phạm Quốc Cương giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ trưởng Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy mới của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đồng thời thông báo các quyết định của Bộ trưởng về việc bố trí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động theo tổ chức bộ máy mới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng bổ nhiệm Trung tướng Phạm Quốc Cương giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Đồng thời trao quyết định bổ nhiệm cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và trao thưởng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Cùng ngày, dưới sự chủ trì Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác hính trị, Bộ Công an, Cục đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Điều động, bổ nhiệm nhiều tướng lĩnh Công an
Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao các quyết định của Bộ trưởng Công an về bổ nhiệm các đồng chí giữ chức Phó Cục trưởng và quyết định điều động cán bộ, chiến sĩ về công tác tại Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị.

Cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Ninh công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc sáp nhập Cảnh sát PCCC tỉnh vào Công an tỉnh và các quyết định điều động chức danh, bổ nhiệm cán bộ của Công an tỉnh.

Trong đó, Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Nguyễn Văn Toan, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh về nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh;

Điều động Đại tá Phạm Văn Lương, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh về nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh.

Liên quan đến công tác nhân sự Công an, từ 20 – 24/8, Bộ Công an vừa tổ chức công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ cao cấp.

Điều động, bổ nhiệm nhiều tướng lĩnh Công an
Bộ Công an vừa tổ chức công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ cao cấp

Chiều 24/8, Cục Cảnh sát Hình sự vừa tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ trưởng Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục.

Trước đó, ngày 15/6/2016, Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Trần Ngọc Hà, Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự.

Điều động, bổ nhiệm nhiều tướng lĩnh Công an
Hội nghị triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Ngày 21/8, tại Hà Nội, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao quyết định của Bộ trưởng bổ nhiệm các cán bộ giữ chức vụ Phó cục trưởng và quyết định điều động cán bộ, chiến sĩ về công tác của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Chiều 21/8, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Công an điều động và bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đến giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 21/8, Công an TP Đà Nẵng tổ chức công bố các quyết định của Bộ Công an về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Công an TP.

Bộ trưởng đã quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Trần Đình Chung, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP.

Đồng thời điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó giám đốc Phòng cháy chữa cháy TP giữ chức Phó giám đốc Công an TP. 

Trước đó, ngày 20/8, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng điều động Đại tá Cao Đăng Hưng, Phó cục trưởng Cục Quản trị, Tổng cục Hậu cần kỹ thuật đến nhận công tác và giữ chức Phó giám đốc Công an TP.HCM.

Tin mới