mask

Đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng

Ngày 16/9/2022, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025; đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ các chức vụ trong Đảng và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Xuân Thăng.
0:00 / 0:00
0:00
Đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng ảnh 1

Tin mới