Đô Lương chú trọng phát triển ngành kinh doanh, dịch vụ, thương mại

(Baonghean.vn) - Hoạt động của ngành kinh doanh, dịch vụ, thương mại ở Đô Lương phát triển mạnh và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của huyện. Đến nay, toàn huyện có 6.332 cơ sở hoạt động về thương mại - dịch vụ và năm 2020 tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng dự kiến đạt 11.643 tỷ đồng.

Hoạt động của ngành kinh doanh, dịch vụ, thương mại ở Đô Lương phát triển mạnh và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của huyện, hoạt động kinh doanh, dịch vụ phát triển phong phú, đa dạng đáp ứng cho sản xuất và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Hoạt động của ngành kinh doanh, dịch vụ, thương mại ở thị trấn Đô Lương phát triển mạnh và hình thành những tuyến đường kinh doanh sầm uất. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Hoạt động của ngành kinh doanh, dịch vụ, thương mại ở thị trấn Đô Lương phát triển mạnh và hình thành những tuyến đường kinh doanh sầm uất. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Để hỗ trợ cho lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, thương mại phát triển, huyện Đô Lương và các cấp, ngành chức năng luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay, đào tạo nghề, mặt bằng sản xuất - kinh doanh,mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại...

Đến nay, toàn huyện có 6.332 cơ sở hoạt động về thương mại - dịch vụ, thu hút trên 10.000 lao động tham gia và năm 2020 dự kiến tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 11.643 tỷ đồng.

Lãnh đạo huyện Đô Lương kiểm tra tiến độ xây dựng hệ thống ki ốt kinh doanh tại dự án Trung tâm Thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Lãnh đạo huyện Đô Lương kiểm tra tiến độ xây dựng hệ thống ki ốt kinh doanh tại dự án Trung tâm Thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Nhờ có cơ chế, chính sách phù hợp và thực hiện tốt việc huy động nguồn vốn, trên địa bàn huyện tiến hành đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo 9 chợ trên địa bàn là chợ Da (Nhân Sơn), chợ Yên Sơn, chợ Ú (Đại Sơn), chợ Trù Sơn, chợ Bài Sơn, chợ Mượu (Bồi Sơn), chợ Thuận Sơn, chợ Đình (Tân Sơn) chợ Tràng Thành (Tràng Sơn)... Hướng dẫn kêu gọi đầu tư xây dựng theo hình thức xã hội hóa các chợ Lạc Sơn, Đông Sơn, Nam Sơn, chợ Mỹ Sơn.

Chủ đầu từ và đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu vực đình chính tại
Chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu vực đình chính tại Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Cùng với đó, tạo điều kiện để hình thành các siêu thị, hệ thống cửa hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân, đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa. Thu hút dự án Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương tại xã Yên Sơn và thị trấn, với tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng; dự án Trung tâm thương mại Lan Chi tại xã Văn Sơn, với tổng vốn đầu tư 85 tỷ đồng; khu tổ hợp Trung tâm thương mại Anh -Thanh- Đô tại khu đô thị Vườn Xanh đã đi vào hoạt động, với tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng.

Nghề mộc dân dụng phát triển mạnh ở
Nghề mộc dân dụng phát triển mạnh ở Đô Lương tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Thời gian tới, Đô Lương tập trung phát triển ngành dịch vụ với phát triển các ngành kinh tế khác, nâng cao chất lượng dịch vụ; khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư...

Tin mới