Đô Lương đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở huyện Đô Lương không chỉ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, mà còn tạo sự đồng thuận, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, của các địa phương, cơ quan, đơn vị.
Để thực hiện tốt Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Huyện ủy Đô Lương và các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05 và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, thực hiện, trong đó chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác hàng năm, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, theo phương châm học tập đi đôi với làm theo, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu.
Tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nếp sống văn hóa, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Đô Lương. Các tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể, trên cơ sở Chỉ thị, Đề án, các văn bản, hướng dẫn của huyện, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình, các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn huyện đã xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp đã tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với điều kiện cụ thể của từng đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Sau khi xây dựng, tiến hành niêm yết quy định về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ tại cơ quan, công sở. 
Lãnh đạo huyện Đô Lương kiểm tra tiến độ thi công dự án trọng điểm trên địa bàn. Ảnh tư liệu: H.V
Lãnh đạo huyện Đô Lương kiểm tra tiến độ thi công dự án trọng điểm trên địa bàn. Ảnh tư liệu: H.V
Trong quá trình thực hiện, Đô Lương chú trọng việc đưa nội dung của Chỉ thị 05 vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt là tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX với mục tiêu xây dựng Đô Lương thành huyện phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, có cơ cấu kinh tế hợp lý; kết cấu hạ tầng đồng bộ, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, quốc phòng - an ninh được giữ vững; các phòng, ngành, các xã, thị trấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các tổ chức đạt trong sạch vững mạnh.
Thời gian qua, huyện đã tập trung chỉ đạo giải quyết một số vấn đề nổi cộm trên địa bàn như: Tập trung giải quyết việc một số học sinh Trường Tiểu học Trù Sơn không đến trường, vấn đề khai thác cát sạn trái phép trên sông Lam; vấn đề giải phóng mặt bằng cho tuyến đường N5, hàn khẩu đê Cầu Dâu; giải quyết dứt điểm một số vụ việc không để đơn thư kéo dài. Đồng thời, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề báo nêu; làm tốt công tác giải tỏa hành lang ATGT; chỉ đạo ngành Công an và phát động mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm tập trung truy quét các loại tội phạm, TNXH...
Vận hành máy cắt tự động tại Nhà máy may Minh Anh - Đô Lương. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Vận hành máy cắt tự động tại Nhà máy may Minh Anh - Đô Lương. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Thời gian qua, việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 ở Đô Lương không chỉ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân mà còn tạo sự đồng thuận, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, của các địa phương, cơ quan, đơn vị và đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trên các lĩnh vực. Ở cấp huyện đã biểu dương khen thưởng 59 tập thể, 69 cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; cấp cơ sở biểu dương 285 tập thể, cá nhân điển hình…
Mô hình trồng nhà lưới cho thu nhập cao của gia đình chị Nguyễn Thị Hải ở xóm 3, xã Trung Sơn. Ảnh tư liệu: P.V
Mô hình trồng nhà lưới cho thu nhập cao của gia đình chị Nguyễn Thị Hải ở xóm 3, xã Trung Sơn. Ảnh tư liệu: P.V
Nhằm thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII), trong thời gian tới, Đô Lương tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và yêu cầu phải thường xuyên, tự giác trong thực hiện Chỉ thị 05 đến cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị.
Đẩy mạnh việc thực hiện chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các ngành, các cấp trong thực hiện Chỉ thị 05…

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05. Đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, chủ động, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nhất là ở vùng khó khăn… Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng, phát huy vai trò giám sát của tổ chức quần chúng trong việc thực hiện các nội dung kế hoạch của tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguyễn Minh Hạnh - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đô Lương

Tin mới