Đô Lương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Huyện Đô Lương đã tạo ra những đột phá mới trong cơ cấu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất và cùng với đó là triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp liên kết, phát triển sản xuất quy mô lớn, hình thành một số diện tích cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo các vùng sản xuất được huyện Đô Lương thực hiện rất hiệu quả. Huyện đã quy hoạch; đẩy mạnh khuyến khích tích tụ ruộng đất, tập trung xây dựng cánh đồng lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển quy mô lớn, hàng hóa, đồng thời triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp liên kết, phát triển sản xuất... 

Mô hình trồng chanh không hạt

Mô hình trồng chanh không hạt trên diện tích 1 ha cơ cấu trồng 1.000 cây chanh mang lại hiệu quả kinh tế cao tại xóm 7, xã Thuận Sơn. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Đô Lương thăm mô hình, đồng thời tìm hiểu, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người dân để dự án triển khai hiệu quả. Ảnh: Hoàng Vĩnh 

Nhờ đó, trên địa bàn huyện hình thành mới một số diện tích cây trồng ứng dụng công nghệ cao, tạo được năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao. Huyện xây dựng thành công 5 mô hình trồng cây trong nhà lưới và nhiều mô hình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, trong đó: Mô hình trồng thâm canh chanh không hạt kết hợp với sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt và bao tiêu sản phẩm; mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng; xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP; mô hình liên kết sản xuất, gắn với bao tiêu sản phẩm; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y...

Thực hiện chính sách thu hút những dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Công ty CP HD PARMS triển khai dự án trồng chuối công nghệ cao thuận tự nhiên trên diện tích 20 ha ở xã Thuận Sơn. Trong ảnh: Toàn bộ diện tích trồng chuối được lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt bằng công nghệ tưới hiện đại, kết hợp với việc chăm sóc phân vi sinh hòa lẫn trong hệ thống tưới nước bơm tự động. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Thực hiện chính sách thu hút những dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Công ty CP HD PARMS triển khai dự án trồng chuối công nghệ cao thuận tự nhiên trên diện tích 20 ha ở xã Thuận Sơn. Trong ảnh: Toàn bộ diện tích trồng chuối được lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt  bằng công nghệ tưới hiện đại, kết hợp với việc chăm sóc phân vi sinh hòa lẫn trong hệ thống tưới nước bơm tự động.  Ảnh: Hoàng Vĩnh

Huyện đã xây dựng thương hiệu và tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm chanh không hạt xứ Lường, Thanh Long ruột đỏ Đặng Gia, dầu gội đầu thảo dược (Come-on) và tinh dầu sả tại xã Lam Sơn đã được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ...

m

Sản phẩm chuối tiêu hồng ở dự án trồng chuối công nghệ cao thuận tự nhiên đạt năng suất, chất lượng tốt. Mỗi buồng chuối có trọng lượng từ 25-30 kg. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo các vùng sản xuất, thời gian tới, huyện Đô Lương tập trung nhân rộng các mô hình đã triển khai sản xuất có hiệu quả và xây dựng các mô hình mới. Xây dựng sản phẩm mũi nhọn để tạo ra các vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa; mở rộng diện tích chanh không hạt tại các vùng đất cao cưỡng (Giang Sơn, Hồng Sơn, Bài Sơn, Xuân Sơn, Thuận Sơn...). Xây dựng các mô hình nhà lưới, nhà màng sản xuất bí, dưa ở các xã: Trung Sơn, Lạc Sơn, Nam Sơn, Đại Sơn...

Chuối tiêu hồng trồng ở vùng đất bãi Đô Lương đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Trung Quốc... Ảnh: Hoàng Vĩnh

Chuối tiêu hồng trồng ở vùng đất bãi Đô Lương đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Trung Quốc... Ảnh: Hoàng Vĩnh

Huyện tập trung xây dựng thương hiệu, gắn với chế biến sản phẩm và tham gia chuỗi sản phẩm OCOP để mở rộng thị trường tiêu thụ và ưu tiên xây dựng các mô hình liên doanh, liên kết bao tiêu sản phẩm...

Tin mới