Đô Lương: Tạo tiền đề quan trọng để đại hội Đảng các cấp thành công

(Baonghean) - Hiện nay, song song với quyết liệt chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, các cấp ủy đảng ở Đô Lương tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ mới một cách bài bản, chu đáo.

Đề cao năng lực thực tiễn của nhân sự cấp ủy

Đảng bộ huyện Đô Lương có 72 tổ chức sơ sở Đảng trực thuộc và tổng số chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở là 371 chi bộ. Theo đồng chí Nguyễn Tất Hiệp - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đô Lương, việc chỉ đạo tốt đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở sẽ tạo tiền đề quan trọng để chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở thành công, cho nên đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trên địa bàn được triển khai bài bản.

Quang cảnh thị trấn Đô Lương. Ảnh: Sách Nguyễn

Ở các chi bộ khối nông thôn sáp nhập, Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện các quy trình nhân sự chi ủy và ban chỉ huy khối, xóm lâm thời chặt chẽ, dân chủ. Nhờ đó, sau sáp nhập, kết quả bầu xóm trưởng thông qua họp dân và bầu chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ thông qua đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 cơ bản những người được chỉ định lâm thời trước đó trúng cử; cùng đó Đô Lương tiếp tục thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm khối, xóm trưởng ở 54/190 khối, xóm; Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận ở 100% khối, xóm; 116 Chi ủy viên kiêm xóm trưởng. Toàn huyện chỉ có 20/190 khối, xóm trưởng không phải là đảng viên.

Ở đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy Đô Lương đã thành lập 10 tổ chỉ đạo và ban hành các kế hoạch, thông tri, hướng dẫn trên cơ sở bám các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy để triển khai. Được chọn là đơn vị đại hội điểm cấp xã để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, đến thời điểm này, Đảng bộ xã Bồi Sơn đã hoàn thành quy trình công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Huyện ủy. Theo đó, nhân sự giới thiệu để bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới ở Bồi Sơn gồm 17 đồng chí; trong đó 14/17 có trình độ chuyên môn đại học và đang học đại học; 3 đồng chí có trình cao đẳng và trung cấp. Về chính trị có 100% có trình độ trung cấp chính trị trở lên.

Theo đồng chí Lê Thị Hồng Hà - Bí thư Đảng ủy xã, điều quan trọng hơn ở Bồi Sơn, nhân sự được giới thiệu để bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều có năng lực thực tiễn công tác tốt và qua các bước thăm dò, lấy phiếu tín nhiệm trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và cán bộ chủ chốt đều có tỷ lệ tín nhiệm rất cao, trên 80%.

Đảng ủy xã Bồi Sơn (Đô Lương) tại một cuộc họp giao ban. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Tất Hiệp - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy khẳng định, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy cơ sở ở Đô Lương rất thuận lợi. Bởi công tác cán bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 được Huyện ủy Đô Lương chăm lo và được cụ thể hóa quy định tiêu chuẩn về trình độ cán bộ ở từng vị trí. Gắn với đó là tạo điều kiện mở các lớp đào tạo, nhất là các lớp trung cấp chính trị tại huyện nhằm “phổ cập” trình độ chính trị cho đội ngũ. Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng quan tâm bám nắm cơ sở, giám sát, theo dõi, đánh giá cán bộ thông qua phong trào cũng như khả năng xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn; đồng thời với đó là quyết liệt trong việc bố trí, phân công lại đội ngũ cán bộ phù hợp.

Tính trong vòng 4 năm (2016 - 2019), Huyện ủy Đô Lương đã bố trí, phân công lại 116 lượt cán bộ cơ sở thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Thông qua đó, đội ngũ cán bộ cấp cơ sở một mặt được sàng lọc, bố trí lại theo đúng năng lực, sở trường; mặt khác giúp cán bộ thấy được rõ hơn trách nhiệm để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên, theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đô Lương, khi thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về xã thì đội ngũ trưởng công an hiện tại rất khó bố trí; bởi hiện tại trong biên chế công chức ở nhiều xã còn thừa và cần có những chính sách cụ thể. Mặt khác, Bí thư Đoàn xã quá tuổi ở một số xã cũng chưa có phương án bố trí. 

Xác định rõ các khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới

Công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ mới được Ban Thường vụ Huyện ủy Đô Lương đặt ra yêu cầu phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao.

Hiệu quả bước đầu trong xây dựng vườn mẫu ở xã Trung Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Mai Hoa

Ở từng cơ sở cũng đã tập trung xây dựng văn kiện, phát huy dân chủ, lấy ý kiến tham gia rộng rãi từ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kể cả con em xa quê thành đạt. Đối với xã Trung Sơn, theo Bí thư Đảng ủy xã Vương Thị Quý, hiện tại báo cáo chính trị đại hội của đảng ủy đã thông qua ban chấp hành lần 4. Theo đó, định hướng khâu đột phá của xã về kinh tế là phát triển nông nghiệp an toàn bền vững, trở thành trung tâm nông nghiệp của huyện. Muốn làm được điều này thì phải tích cực chuyển đổi ruộng đất thêm một bước mới, gắn với đẩy mạnh tích tụ ruộng đất; thay đổi cung cách làm ăn cho nông dân theo hình thức liên kết, hợp tác từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người nông dân.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, xác định khâu đột phá trong xây dựng con người Trung Sơn có lối ứng xử văn hóa và nếp sống văn minh. Trong công tác xây dựng Đảng, xác định khâu đột phá về chất lượng và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, xây dựng phong cách “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Theo Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn: Muốn vậy thì phải làm tốt công tác giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên gắn với nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên thực sự là những quần chúng tiêu biểu.

Ở xã Bồi Sơn, khâu đột phá được Đảng ủy xã xác định là tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển; gắn với thu hút các dự án sản xuất, nhất là các dự án sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn nhằm khai thác hiệu quả vùng đất bãi. Vùng bán sơn địa sẽ tập trung cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn đồi với cây ăn quả là chủ lực kết hợp chăn nuôi gà thả đồi… Trong công tác xây dựng Đảng lấy chất lượng cán bộ làm khâu đột phá để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh.

Lãnh đạo xã Bồi Sơn (Đô Lương) trao đổi với nhân dân về chủ trương phát triển kinh tế hộ. Ảnh: Mai Hoa

Đối với cấp huyện, đồng chí Lê Minh Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đô Lương khẳng định: Huyện tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thông qua nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Về kinh tế sẽ tập trung thu hút các dự án đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch sinh thái; phát triển nông nghiệp có sản phẩm tham gia xuất khẩu như lúa, lạc…. Nhiệm kỳ này, Đô Lương cũng đặt ra quyết tâm mở rộng, phát triển thị trấn Đô Lương với không gian, diện mạo xứng tầm hơn. Cùng đó, chăm lo tốt hơn cho công tác giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Mai Hoa

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới