Đô Lương thiếu trầm trọng giáo viên bậc tiểu học và mầm non

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND huyện Đô Lương Phùng Thành Vinh cho biết, bất cập, vướng mắc trong thực hiện tinh giản biên chế ở địa phương đó là đối với ngành Giáo dục và Đào tạo của huyện phải giảm 10% biên chế viên chức đến năm 2021 trong khi số học sinh, số lớp hàng năm đều tăng, dẫn đến các trường mầm non, tiểu học thiếu giáo viên trầm trọng.
a

Chiều 13/8, đoàn kiểm tra số 9 của Tỉnh ủy do đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với huyện Đô Lương về kết quả thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC); nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020. Dự cuộc làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Đô Lương. Ảnh: Thanh Lê

Cần tinh giản biên chế phù hợp thực tiễn

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương Phùng Thành Vinh cho biết: Huyện Đô Lương có nhiều  đổi mới trong tuyển dụng, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức; đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo thực chất, theo đúng trình tự; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại UBND huyện và các đơn vị sự nghiệp.

Bên cạnh đó, huyện tích cực, chủ động trong triển khai chính sách tinh giản biên chế, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị bám sát quy định để tổ chức thực hiện tốt. Từ năm 2015 đến nay huyện đã tinh giản được 192 người.

Cụ thể, số lượng tinh giản đến năm 2021 tại cơ quan HĐND - UBND huyện là 8 người (đến nay đã giảm 5 người). Số lượng tinh giản biên chế đến năm 2021 tại các đơn vị sự nghiệp công lập là 243 người (đến nay đã giảm được 187 người).

Tuy nhiên, bất cập, vướng mắc trong thực hiện tinh giản biên chế ở địa phương đó là đối với ngành Giáo dục và Đào tạo của huyện, phải giảm 10% biên chế viên chức đến năm 2011 trong khi số học sinh, số lớp hàng năm đều tăng.

Dẫn chứng năm 2019 - 2020, huyện Đô Lương tăng 43 nhóm lớp so với năm học 2014 - 2015 nhưng biên chế đã giảm 94; đồng thời huyện không được phép sử dụng hết biên chế được giao năm 2019, nên các trường mầm non, tiểu học thiếu giáo viên trầm trọng.

Quang cảnh trường Tiểu học Tràng Sơn. Ảnh tư liệu
Quang cảnh trường Tiểu học Tràng Sơn. Ảnh tư liệu

"Việc thực hiện tinh giản biên chế là chủ trương đúng đắn, tuy nhiên cần phải thực hiện phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Vì vậy, huyện Đô Lương xin ý kiến cấp có thẩm quyền điều chỉnh chỉ tiêu tinh giản biên chế tối thiểu 10% đến năm 2021 đối với ngành Giáo dục và Đào tạo của huyện cũng như các huyện trong tỉnh cho phù hợp với thực tiễn" - Chủ tịch UBND huyện Đô Lương đề xuất.

7 tháng đầu năm 2019, cấp huyện tiếp nhận 7.503 hồ sơ; hồ sơ đã giải quyết đúng hạn 6.109, đã giải quyết quá hạn 92; đang giải quyết chưa đến hạn 1.296, đang giải quyết quá hạn có 6 hồ sơ.

Tại cấp xã tiếp nhận 63.819 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết đúng 63.186, hồ sơ đã giải quyết quá hạn 14 hồ sơ; hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn là 609; đang giải quyết quá hạn là 10 hồ sơ.

Huyện Đô Lương kiến nghị với đoàn kiểm tra những bất cập, vướng mắc trong công tác CCHC như: Chất lượng tham mưu, kỹ năng nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ, công chức thiếu chủ động sáng tạo; năng lực trình độ cán bộ cấp xã còn hạn chế trong khi việc tuyển dụng cán bộ công chức cấp xã còn bất cập.

Mặc dù thủ tục hành chính (TTHC) đã được tinh giản tuy nhiên chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; việc xử lý cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính chưa nghiêm; việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa nền hành chính chưa đồng bộ, cần có các giải pháp giảm họp; văn bản hành chính quá nhiều; phê duyệt vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc nên phân cấp cho huyện,...
Giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa của UBND huyện Yên Thành. Ảnh: Thanh Lê
Giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa của UBND huyện Đô Lương. Ảnh: Thanh Lê

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Thảo luận tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra đề nghị huyện Đô Lương làm rõ: Vai trò cấp ủy, đoàn thể trong lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác CCHC; công tác tuyên truyền; trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính; cải cách thể chế, công tác ban hành văn bản; đánh giá công tác CCHC cấp xã; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông,…

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Cao Thị Hiền ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện Đề án CCHC của Đô Lương, đồng thời đề nghị huyện cần tăng cường vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC xây dựng, triển khai kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa TTHC hàng năm.

Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của UBDN huyện Đô Lương. Ảnh: Thanh Lê
Kiểm tra niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của UBND huyện Đô Lương. Ảnh: Thanh Lê
Tổ chức sắp xếp lại các cơ quan đơn vị trực thuộc để tinh gọn bộ máy; tiếp tục triển khai xây dựng, thực hiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu công chức; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Huyện cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi nhiệm vụ chuyên môn; triển khai việc lấy ý kiến đánh giá hài lòng của công dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với việc cung cấp dịch vụ hành chính, dịch vụ sự nghiệp công,...

Tin mới