mask

Đổ tường làm chết và bị thương 2 em nhỏ

Vào hi 9 gi ngày 31/5, ti xóm 12 xã Thượng Sơn, Đô Lương đã xy ra v tai nn thương tâm. 3 em gm: Nguyn Tt Sơn 8 tui, Nguyn Xuân Tú 5 tui và Lê Th Phương đều trú ti xã Thượng Sơn cùng trèo lên cánh cng st nhà hàng xóm chơi xít đu không may cánh cng và ct tr xây bng gch táp lô đổ làm em Nguyn Tt Sơn chết trên đường đi cp cu, còn em Nguyn Xuân Vinh b thương nng.

                                                                                   Trường Sinh

Ngi tù vì "dy" anh bng gy

Toà án nhân dân huyn Nghĩa Đàn va x pht Võ Đức Bình trú ti xóm 7 xã Nghĩa Thnh 62 tháng tù và Trn Văn Giang trú ti xóm 8, xã Nghĩa Thnh, Nghĩa Đàn 60 tháng tù v ti "c ý gây thương tích".


Theo bn cáo trng, do bc xúc vì anh trai ca mình là Võ Quang Hoà sut ngày ăn chơi lêu lng, không chu làm ăn nên ngày 26/12/2010 Võ Đức Bình r Trn Văn Giang v nhà đánh Hoà để dy cho mt bài hc.

Sau khi tìm thy Võ Quang Hoà đang chơi xóm 3, xã Nghĩa Thnh, Bình và Giang bt Hoà v nhà xin li b m nhưng Hoà không nghe li nên Bình và Giang đã đấm, đá và dùng gy g đánh. Hu qu, ngày 30/12/2010 Võ Quang Hoà đã chết ti bnh vin đa khoa Ngh An do đa chn thương và chy máu thn trái.

                                                                                      Đinh Thu

Tin mới