mask

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An. Cùng đi có các đồng chí đại diện lãnh đạo Vụ Tổng hợp; Vụ Văn hóa - Văn nghệ; Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình, Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An, Nhà xuất bản Nghệ An, Nhà xuất bản Đại học Vinh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TG
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TG

Báo cáo công tác tuyên giáo năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022 tại tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, ngành Tuyên giáo tỉnh Nghệ An đã tập trung khắc phục khó khăn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ động, tích cực, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.   

Ngành Tuyên giáo đã chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng, thực hiện Chỉ thị 05; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TG
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TG

Bên cạnh đó, đội ngũ làm công tác tuyên giáo trên toàn tỉnh cũng tăng cường định hướng các hoạt động văn hóa - văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu về công tác khoa giáo, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực tuyên giáo…

Báo cáo cũng chỉ ra và làm rõ nguyên nhân dẫn tới một số hạn chế, yếu kém trong thời gian qua, như việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị tại một số đảng bộ, chi bộ cơ sở chất lượng chưa đảm bảo; hiệu quả tuyên truyền ở một số đơn vị cơ sở trên một số lĩnh vực chất lượng chưa cao; công tác chống âm mưu diễn biến hòa bình, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở một số cơ sở chưa sắc nét. 

Kết quả một số nội dung trong các lĩnh vực công tác khoa giáo chưa đáp ứng yêu cầu; việc triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại một số đơn vị còn nặng về hình thức; công tác phối hợp giải quyết một số vụ việc gây bức xúc trong nhân dân của ngành Tuyên giáo với các cấp, các ngành có lúc thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao…

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao đổi một số vấn đề xoay quanh việc triển khai Nghị định 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh: TG
Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao đổi một số vấn đề xoay quanh việc triển khai Nghị định 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh: TG

Từ thực tiễn công tác, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương các nội dung: Biên soạn chương trình giảng dạy lớp đối tượng đảng, đảng viên mới  theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Cần quy định cơ chế, chính sách cho đội ngũ báo cáo viên cấp xã, phường, thị trấn; Kịp thời định hướng những vấn đề nhạy cảm để Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành làm cơ sở định hướng cho Nhân dân; Thống nhất chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm trong cả nước; hướng dẫn, có cơ chế rõ ràng, chặt chẽ trong việc cấp phép, quản lý trang thông tin điện tử.

Đại diện các vụ thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp làm rõ, tiếp thu các nội dung kiến nghị. Ảnh: TG
Đại diện các vụ thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp làm rõ, tiếp thu các nội dung kiến nghị. Ảnh: TG

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đã có nhiều kiến nghị gửi tới các thành viên trong đoàn công tác và được tiếp thu đầy đủ, làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền. 

Đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận. Ảnh: TG
Đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận. Ảnh: TG

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác tuyên giáo tại tỉnh Nghệ An, triển khai đồng bộ, hiệu quả, có nhiều nét mới, mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh hơn, kịp thời hơn. Trong đó, đồng chí biểu dương sự phối hợp giữa các lực lượng, các “binh chủng” báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh. 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An cùng các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát các nội dung nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai từ đầu năm để cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh cần lưu ý làm tốt nhiệm vụ ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận 01 về việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường tuyên truyền quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tăng cường tham mưu, định hướng công tác báo chí, xuất bản, tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, tăng cường đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Tin mới