mask

Đoàn công tác Trung ương đánh giá cao kết quả sắp xếp bộ máy ngành Y tế, Giáo dục Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao tinh thần khẩn trương, quyết liệt của Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Đoàn công tác Trung ương đánh giá cao kết quả sắp xếp bộ máy ngành Y tế, Giáo dục Nghệ An ảnh 1
Chiều 5/8, Đoàn công tác theo Quyết định số 1150 - QĐNS/TW ngày 1/4/2019 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu có cuộc làm việc với lãnh đạo các sở: Giáo dục & Đào tạo, Y tế tỉnh Nghệ An. Ảnh: Bá Tài

Nội dung làm việc nhằm kiểm tra kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tại cuộc làm việc, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế đã báo cáo một số kết quả đạt được trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản  biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức.

Tính đến tháng 6/2019, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã giảm 3 trường mầm non, 17 trường tiểu học, 12 trường THCS và 12 trung tâm giáo dục thường xuyên; giảm 36 điểm trường mầm non và 40 điểm trường tiểu học.

Toàn ngành cũng đã giảm 582 tổ chuyên môn và 1.291 tổ văn phòng (riêng các đơn vị trực thuộc sở giảm 174/467 (giảm 37,2%) tổ chuyên môn; 71/76 tổ văn phòng (93,4%); giảm 174 tổ trưởng và 73 tổ phó chuyên môn; giảm 71 tổ trưởng và 54 tổ phó văn phòng).

Còn ngành Y tế, đến nay giải thể 6/8 phòng khám đa khoa khu vực; tại Văn phòng Sở đã giảm 1 phòng chuyên môn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thông qua Đề án thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe; sắp xếp giảm Ban Quản lý các dự án xây dựng công trình y tế.

Các đầu mối bên trong thuộc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế giảm 29 đầu mối gốm 1 Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh, 21 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh quản lý...

Thăm khám cho người bệnh ở Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Hồ Phương
Thăm khám cho người bệnh ở Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Hồ Phương

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao tinh thần khẩn trương, quyết liệt của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Các đơn vị đã bám sát nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để triển khai thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, có hiệu quả.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương yêu cầu việc thực hiện nghị quyết phải đảm bảo tính đồng bộ, liên thông, lồng ghép các nghị quyết của Đảng; gắn việc sắp xếp tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Tin mới