mask

Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An thống nhất cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An thống nhất phương án cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV giữ ổn định như cơ cấu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV có 22 cơ quan, gồm 18 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ.

Sáng 22/7, trong chương trình kỳ họp, các vị Đại biểu Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về cơ cấu tổ chức của Chính Phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An thống nhất cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV ảnh 1
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An dự họp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội sáng 22/7. Ảnh: Phan Hậu

Trên cơ sở nội dung Tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thống nhất về đánh giá cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XIV; phương án cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV giữ ổn định như cơ cấu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV có 22 cơ quan, gồm 18 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ.

Đồng thời, Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An cũng thống nhất với các nội dung Chính phủ sẽ tổ chức thực hiện sau khi có Nghị quyết phê duyệt của Quốc hội, đó là sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Chính phủ; ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước, nhất là các đột phá chiến lược và những nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021- 2030); các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và hằng năm.

Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An thống nhất cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV ảnh 2
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội sáng 22/7 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Chiều nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An sẽ tham gia họp Tổ với Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: Cao Bằng và Lâm Đồng về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Tin mới