mask

Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy Ban MTTQ tỉnh ký Quy chế phối hợp

(Baonghean.vn) - Chiều 22/11, tại TP. Vinh, Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết công tác phối hợp giữa ba bên và tiến hành ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đồng chí:  Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đồng chủ trì Lễ ký kết.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; các đại biểu Quốc hội cư trú, làm việc trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. 

Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy Ban MTTQ tỉnh ký Quy chế phối hợp ảnh 1
Toàn cảnh Lễ ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Thành Duy

ĐỀ CAO TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN KHI THỰC HIỆN QUY CHẾ

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, thực hiện Quy chế phối hợp, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực.

Trong đó, đã phối hợp củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh; giám sát; phản biện xã hội; Tham gia các kỳ họp, phiên họp, trong công tác thông tin, tuyên truyền và phối hợp thực hiện các hoạt động khác. Ba bên cũng đã phối hợp trong công tác dân nguyện như: Tổ chức tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy Ban MTTQ tỉnh ký Quy chế phối hợp ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trình bày tóm tắt Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp. Ảnh: Thành Duy

Thực tiễn từ quá trình triển khai các Quy chế phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho thấy, công tác phối hợp giữa các bên là một giải pháp hết sức quan trọng trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, để từ đó không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các bên. Sự phối hợp giữa các bên cần phải được tăng cường và tiến hành một cách đồng bộ, thường xuyên, hướng về cử tri và Nhân dân; đảm bảo mang lại lợi ích cho cử tri và Nhân dân, góp phần làm tăng hiệu quả của Quy chế phối hợp.

Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy Ban MTTQ tỉnh ký Quy chế phối hợp ảnh 3
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh và Nguyễn Nam Đình cùng thống nhất ý kiến trên cơ sở Quy chế phối hợp thì cần cụ thể hóa bằng chương trình hàng năm và đánh giá kết quả thực hiện qua mỗi năm; đồng thời đổi mới phương pháp công tác từng cơ quan và công tác phối hợp giữa ba cơ quan với nhau, trong đó cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động như ứng dụng phần mềm theo dõi, tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị của cử tri, kể cả đơn thư, khiếu nại của công dân… 

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên nguyên tắc đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, bình đẳng, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cho các bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy Ban MTTQ tỉnh ký Quy chế phối hợp ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Thành Duy

Trong quá trình phối hợp thực hiện các hoạt động, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung công việc thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi bên theo quy định của pháp luật và Quy chế. 

Các bên cũng đề cao trách nhiệm của các cơ quan trong quan hệ phối hợp, góp phần củng cố và xây dựng chính quyền vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

PHỐI HỢP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÁC NGHỊ QUYẾT 

Phát biểu tại Lễ ký kết,  Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh sự cần thiết của việc ký kết Quy chế phối hợp giữa ba đơn vị. Mỗi đơn vị trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình và Quy chế phối hợp để thực hiện tốt hơn công việc. 

Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy Ban MTTQ tỉnh ký Quy chế phối hợp ảnh 5
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Thành Duy

Để thực hiện các nội dung Quy chế phối hợp, trong đó đối với việc phối hợp xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý nên lấy ý kiến của Nhân dân với một số dự thảo nghị quyết của HĐND mà có sự tác động, nhạy cảm cần sự phản biện của cử tri và Nhân dân, vì như vậy sẽ giúp cho HĐND tỉnh có quyết sách chính xác hơn, phù hợp hơn, sát hơn, đáp ứng mong mỏi, nguyện vọng của chủ thể chính là Nhân dân.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cần phải chú ý nội dung này để tham mưu cho Thường trực HĐND đề xuất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh những nội dung dự thảo nghị quyết cần lấy ý kiến Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng đề nghị, các bên phối hợp để đổi mới công tác tiếp xúc cử tri theo hướng: bên cạnh việc tiếp xúc cử tri theo hình thức truyền thống, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để từng đại biểu, tổ đại biểu tương tác với nhóm cử tri theo đơn vị bầu cử thông qua hình thức trực tuyến. Với nội dung này, trước hết cần xây dựng một vài mô hình trong các đại biểu HĐND tỉnh.

Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy Ban MTTQ tỉnh ký Quy chế phối hợp ảnh 6
Các đồng chí: Phó Trưởng Đoàn ĐBQH; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ký Quy chế phối hợp công tác. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, cả ba đơn vị cần ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số triệt để, tối đa trong công tác, trong đó có việc theo dõi, cập nhật quá trình xử lý ý kiến cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng thống nhất ý kiến trên cơ sở Quy chế phối hợp, cả ba cơ quan có chương trình phối hợp hàng năm để đánh giá kết quả thực hiện và xác định những việc cụ thể cần phối hợp trong năm tiếp theo phù hợp với tình hình, diễn biến từng năm.

Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất việc phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tổ chức chấm điểm đại biểu HĐND tỉnh; qua đó giúp việc chấm điểm sát hơn, khách quan, chính xác hơn.

Tin mới