mask

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung đề nghị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Nghệ An tiếp tục quan tâm công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng quản lý tài chính các dự án.

Chiều 18/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc làm việc tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An theo chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

a

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An kế thừa từ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị tỉnh Nghệ An và được chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần vào ngày 02/6/2016. Hiện đơn vị có 525 người lao động.

Lãnh đạo Công ty
Lãnh đạo Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị. Ảnh: Thanh Lê

Thời gian qua, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An triển khai, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đối với các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; doanh thu tăng theo từng năm, đảm bảo chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội cho người lao động; hoàn thành các nghĩa vụ về thuế, các khoản nộp ngân sách nhà nước.

Việc quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc được thực hiện theo đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức.

Đại biểu Trần Nhật Minh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh Thanh Lê
Đại biểu Trần Nhật Minh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh:Thanh Lê

Công ty đã chủ động cắt giảm những hoạt động không cần thiết, lồng ghép những hoạt động có liên quan; chủ động phân bổ sử dụng nguồn tài chính, lao động, cơ sở vật chất của công ty hợp lý, phù hợp với yêu cầu công việc để thực hiện nhiệm vụ được giao. Công ty đã có nhiều đề tài mang tính ứng dụng thực tiễn cao, qua đó kinh phí được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả hơn.

Cùng đó, công ty đã mở rộng thêm các ngành nghề dịch vụ mới như dịch vụ trồng cắt tỉa chăm sóc cây xanh, thu gom, xử lý rác lòng hồ sông, suối, ao hồ, vệ sinh công nghiệp ngoài địa bàn; góp phần tạo công ăn việc làm và tăng thêm thu nhập; đảm bảo phúc lợi cho người lao động yên tâm công tác.

Đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Trên cơ sở việc tuân thủ các nguyên tắc trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2021 công ty đã tiết kiệm được gần 600 triệu đồng từ việc tự sửa chữa các phương tiện, thiết bị, dụng cụ và nhiên liệu phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đoàn giám sát thị sát cơ sở vật chất của Công ty
Đoàn giám sát thị sát cơ sở vật chất của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Tại buổi làm việc, công ty đề nghị UBND tỉnh, UBND thành phố Vinh quan tâm chỉ đạo chính quyền phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân và hướng dẫn người dân trong việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; thực hiện giờ đổ rác, nơi tập kết rác đúng quy định.
Đoàn kiểm tra hệ thống
Đoàn giám sát thị sát các phương tiện vận chuyển thu gom rác thải của đơn vị. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời xem xét hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện nhiệm vụ thu gom, xử lý rác thải Covid-19 trên địa bàn, đồng thời có cơ chế thuận lợi để Công ty đầu tư mua sắm phương tiện thiết bị thực hiện đề án cơ giới hóa trong sản xuất thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; thực hiện giá thu gom rác thải theo quy định mới...

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung chia sẻ khó khăn đối với công ty thực hiện trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đồng thời đánh giá cao thời gian qua công ty đã nỗ lực đảm bảo môi trường trên địa bàn thành phố Vinh và vùng phụ cận.

Đồng chí đề nghị công ty thực hiện tốt các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng quản lý tài chính các dự án; tiếp tục quan tâm công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị; rà soát hoàn thiện nội quy, quy chế về thực hành tiết kiệm niêm yết công khai để người lao động tiếp cận; thực hiện nghiên cứu trích lập thêm các loại quỹ, tăng cường công tác quản lý sử dụng nguồn quỹ có hiệu quả.

Liên quan đến các kiến nghị của Công ty, Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tiếp thu, tổng hợp kiến nghị đến các cơ quan, đơn vị liên quan./.

Tin mới