mask

Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với gia đình chính sách

(Baonghean.vn) - Ngày 9/8, đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn có cuộc khảo sát về tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/20013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Thanh Chương và Hưng Nguyên.
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hiền khẳng định chính sách nhân văn
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hiền khẳng định chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Ảnh: Thanh Lê

Tại huyện Thanh Chương, đoàn đã đi khảo sát tại một số hộ gia đình được hưởng chế độ hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Toàn huyện có 1.595  đối tượng được phê duyệt hỗ trợ sửa chữa nhà ở, trong đó xây dựng mới nhà ở là 760 căn nhà, sửa chữa 835 căn nhà. Đến tháng 6/2018, đã xây mới là 416 căn, sửa chữa 437 căn. Tổng kinh phí đã cấp là hơn 25,3 tỷ đồng. Số đối tượng chưa được thực hiện xây dựng, sửa chữa là 627 trường hợp.

Còn tại huyện Hưng Nguyên, tính đến 30/6/2018 toàn huyện có 4.449 người hưởng chính sách có công với cách mạng. Trong 804 đối tượng có công cần hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở đã có 456 đối tượng được hỗ trợ xây mới, 348 đối tượng được sửa chữa nhà với tổng kinh phí 25,2 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Nguyễn Hữu Hiền báo cáo tình hình
Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Nguyễn Hữu Hiền báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công trên địa bàn. Ảnh: Thanh Lê

Đến tháng 6/2018, số hộ được xây mới 201 hộ, sửa chữa 122 hộ. Tổng kinh phí đã cấp là hơn 10,4 tỷ đồng. Số đối tượng chưa thực hiện xây dựng, sửa chữa là 225 hộ.

Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Hưng Nguyên Thái Huy Dũng cho biết: "Huyện rà soát trong số đối tượng được hỗ trợ có 2 trường hợp hưởng sai, trong đó 1 trường hợp là thương binh giả và 1 đối tượng là anh trai liệt sỹ không nằm trong đối tượng quy định được hỗ trợ. Những trường hợp này, huyện sẽ đưa ra khỏi danh sách được hỗ trợ xây dựng nhà ở".

Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh thăm gia đình ông Nguyễn Cảnh khối 3 thị trấn Dùng, Thanh Chương. Ảnh Thanh Lê
Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh thăm gia đình ông Nguyễn Trọng Lục, bệnh binh ở khối 3 thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương được hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng nhà ở. Ảnh: Thanh Lê

Lý giải số đối tượng chưa được triển khai xây dựng theo các địa phương nguyên nhân do các đối tượng này đa phần là hộ già cả neo đơn, bệnh tật khó khăn về kinh tế nên chưa triển khai xây dựng được; một số đối tượng đã chết và con cái chưa có kinh phí thực hiện.

Ngoài ra, do đối tượng đã được các tổ chức xã hội, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng nhà ở nhưng vẫn muốn nhận kinh phí từ Quyết định 22 của Chính phủ. Một số đối tượng sau khi đăng ký sửa chữa nhưng khi triển khai thực hiện do nhà hư hỏng nhiều nên chuyển sang xây mới, số đối tượng phát sinh từ sửa chữa sang xây mới tương đối nhiều nên khả năng kinh phí chi trả có thể không đủ.

Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên Ngô Phú Hàn cho biết: Huyện tập trung rà soát, ngoài 804 đối tượng có công có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kinh phí làm nhà, UBND huyện đã thành lập đoàn rà soát và bổ sung thêm 28 trường hợp chưa được phê duyệt trong Đề án.

“Huyện Hưng Nguyên kiến nghị tỉnh quan tâm bổ sung vào danh sách để đảm bảo thực hiện chính sách đảm bảo công bằng, chính xác, khách quan. Huyện giao trách nhiệm cho chủ tịch UBND xã, thị trấn và các phòng, ban, liên quan tập trung giải ngân số tiền hỗ trợ”- người đứng đầu chính quyền huyện Hưng Nguyên đề nghị.

Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên Ngô Phú Hàn
Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên Ngô Phú Hàn huyện tập trung rà soát thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công đảm bảo công bằng, chính xác, khách quan. Ảnh Thanh Lê

Phát biểu tại các làm việc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Nguyễn Thanh Hiền nhấn mạnh chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng là một chủ trương nhân văn, thể hiện trách nhiệm của Đảng và Nhà nước chăm lo cho người có công.

Ghi nhận huyện Thanh Chương và Hưng Nguyên quan tâm ban hành văn bản chỉ đạo, kiện toàn ban chỉ đạo, rà soát, thống kê các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn để đề nghị được hỗ trợ.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số đối tượng chưa được triển khai thực hiện, đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm nghiên cứu cụ thể các văn bản, tuyên truyền trong hệ thống chính trị cho nhân dân được biết. Tiếp tục rà soát các đối tượng hưởng sai, bổ sung các đối tượng chưa có trong đề án; tập trung giải ngân để các đối tượng sớm được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước, góp phần giảm bớt khó khăn, động viên các gia đình có công với cách mạng vươn lên trong cuộc sống.

Tin mới