Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại huyện Tương Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Nghệ An đã công bố Quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và các đồng chí Thường trực Huyện ủy Tương Dương.

Ngày 7/6, tại buổi làm việc, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy công bố Quyết định số 1879-QĐ/TU, ngày 14/4/2023, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Thông qua kế hoạch, lịch làm việc của đoàn giám sát... đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và các đồng chí Thường trực Huyện ủy Tương Dương.

Tương Dương là huyện miền núi vùng cao biên giới, đặc biệt khó khăn, thuộc 74 huyện nghèo nhất của cả nước, có trên 90% dân số là người dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới cao, chiếm 39,18%.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại huyện Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân ảnh 1

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại huyện Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân

Đảng bộ huyện Tương Dương hiện có 44 tổ chức cơ sở Đảng (có 25 đảng bộ cơ sở và 19 chi bộ cơ sở trực thuộc), tổng số đảng viên 5.445 đồng chí. Ban Thường vụ Huyện ủy có 11 đồng chí; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có 36 đồng chí.

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết chuyên đề. Đồng thời, tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; kết quả Hội nghị Trung ương 4, Trung ương 6; nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư. Từ đó, góp phần định hướng tư tưởng, làm rõ sâu sắc mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng với 3 đột phá và 6 nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ. 100% tổ chức cơ sở Đảng tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiêm túc, chất lượng, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Công tác kiểm tra, giám sát được Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Những năm gần đây, huyện Tương Dương thực hiện 20 cuộc kiểm tra, giám sát tại các tổ chức cơ sở Đảng. Trong đó, tập trung vào việc kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của cấp trên. Qua kiểm tra cho thấy, các tổ chức cơ sở Đảng đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn cụ thể, tổ chức hội nghị triển khai kịp thời, phổ biến, tuyên truyền đến tận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tổ chức thực hiện gắn với giám sát ở cơ sở.

Tính đến tháng 3/2023, Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 43 đề án. Về phát triển kinh tế, số đề án, kế hoạch đề ra là 10, số chỉ tiêu đề ra 173; số chỉ tiêu đạt 38/4 đề án, kế hoạch; chỉ tiêu vượt 2/1 đề án, kế hoạch; chỉ tiêu chưa đạt 128/9 đề án, kế hoạch (có 4 đề án, kế hoạch chưa đạt chỉ tiêu nào).

Về văn hóa, xã hội: Số đề án, kế hoạch đề ra là 11; số chỉ tiêu đề ra 125; số chỉ tiêu đạt 58/9 đề án, kế hoạch; số chỉ tiêu vượt 8/4 đề án, kế hoạch; số chỉ tiêu chưa đạt 57/9 đề án, kế hoạch (có 01 kế hoạch hoàn thành: kế hoạch xác định danh xưng Tương Dương).

Công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo quốc phòng - an ninh được xây dựng các đề án, chương trình và triển khai cụ thể và đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo kế hoạch, đoàn giám sát tiến hành làm việc tại đơn vị và dự kiến đoàn trực tiếp giám sát tại một số cơ sở như: Đảng bộ các xã: Tam Hợp, Tam Quang, Tam Thái, UBND huyện, Công an huyện.

Tin mới