Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 09/6, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng về xây dựng Đề án bổ sung, sửa đổi Quy định 04-QĐi/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy.
Đồng chí Nguyễn Việt Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn khảo sát và đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Việt Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn khảo sát và đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải

Dự buổi làm việc, về phía đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Việt Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo cấp vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Dân vận Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại điện lãnh đạo các ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW.

Sau 5 năm triển khai Quy định số 04-QĐi/TW, Tỉnh ủy Nghệ An cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy bảo đảm tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kết quả việc thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Hải ảnh 2

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kết quả việc thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Hải

Cùng đó, quy định cụ thể mối quan hệ công tác của các cơ quan tham mưu cấp ủy cấp tỉnh với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc ở Trung ương; quan hệ với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; quan hệ với thường trực HĐND, UBND tỉnh…

Về tổ chức bộ máy, Tỉnh ủy Nghệ An đã quy định cụ thể về số lượng phòng chuyên môn, số lượng cấp phó được bố trí của từng cơ quan tham mưu, giúp việc, trên cơ sở đó giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định rõ vị trí việc làm và giao biên chế phù hợp cho các cơ quan…

Tuy nhiên, việc triển khai Quy định số 04-QĐi/TW còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như: Việc tinh giảm biên chế, bộ máy đã giảm số lượng lãnh đạo, quản lý nên tác động đến chất lượng tham mưu, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là địa phương có địa bàn rộng lớn như tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Hải ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Hải

Trung ương chưa ban hành chính thức danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy nên chưa có cơ sở để phê duyệt vị trí việc làm của từng cơ quan, chưa xác định rõ số lượng, cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm nên chưa có cơ sở để xác định của chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hàng năm; việc thực hiện mô hình Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc gặp nhiều khó khăn (văn thư, kế toán, lái xe, quản lý cơ sở vật chất…).

Để Đề án bổ sung, sửa đổi Quy định số 04-QĐi/TW đảm bảo chất lượng; xuất phát từ thực tế, các đại biểu đã tập trung thảo luận, kiến nghị các nội dung như: kiến nghị dừng thí điểm Văn phòng cấp ủy dùng chung ở cấp tỉnh; đề xuất thống nhất về bộ máy, tên gọi các phòng chuyên môn trong các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; thống nhất về danh mục vị trí việc làm và xác định cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội;

Thống nhất đề xuất thay đổi về quy định số lượng cấp phó của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đề xuất tăng biên chế tại các cơ quan tham mưu, giúp việc có tăng thêm chức năng, nhiệm vụ; đề xuất bố trí hợp lý số lượng cấp phó phòng tại các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy để tạo nguồn cán bộ; cần có chính sách hợp lý giải quyết cán bộ theo Hợp đồng 68…

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Tỉnh Nghệ An đã nghiêm túc trong thực hiện các quy định số 04-QĐi/TW, đảm bảo đạt và vượt các yêu cầu của Trung ương, đặc biệt trong thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng tổ chức, chất lượng cán bộ.
Đồng chí cũng trao đổi, làm rõ hơn các kiến nghị, đề xuất của đại diện các ban Đảng với Đoàn khảo sát, đồng thời đề nghị Đoàn khảo sát nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của Nghệ An để làm cơ sở đề xuất Ban Tổ chức Trung ương ban hành Đề án bổ sung, sửa đổi Quy định 04-QĐi/TW phù hợp hơn với tình hình thực tế tại các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn khảo sát kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải ảnh 4

Đồng chí Nguyễn Việt Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn khảo sát kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn khảo sát đánh giá cao chất lượng các ý kiến đánh giá, kiến nghị, đề xuất của tỉnh Nghệ An; đồng thời đề nghị tỉnh Nghệ An bổ sung thêm các kiến nghị, đề xuất và phân tích rõ hơn các đặc thù của địa phương dẫn đến các kiến nghị, đề xuất để làm cơ sở cho đoàn khảo sát tổng hợp, đề xuất Ban Tổ chức Trung ương bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện Quy định số 04-QĐi/TW.

Quy định số 04-QĐi/TW được Ban Bí thư ban hành ngày 05/7/2018, sau 5 năm thực hiện, nhằm khảo sát, tổng kết, rút kinh nghiệm việc triển khai, Ban Bí thư đã giao Ban Tổ chức Trung ương tiến hành khảo sát để xây dựng Đề án bổ sung, sửa đổi Quy định số 04-QĐi/TW tại một số địa phương, trong đó có tỉnh Nghệ An.

Tin mới