mask

Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị làm việc tại Nghệ An về thực hiện sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế

(Baonghean.vn) - Đoàn kiểm tra lưu ý một số vấn đề cần quan tâm, rà soát như bổ sung thêm các số liệu vào báo cáo, phân tích sâu sắc hơn những việc đã hoàn thành, những việc còn chậm so với yêu cầu...
Sáng 9/8, Đoàn công tác theo Quyết định số 1150 - QĐNS/TW ngày 1/4/2019 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu có cuộc làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Sáng 9/8, Đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh báo cáo một số kết quả đạt được trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thực hiện Kế hoạch số 111-KH/TU về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong đó được phân công chủ trì xây dựng 2 mô hình, Đảng đoàn MTTQ tỉnh đã phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 129-KH/TU và thành lập đoàn khảo sát mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện.

Đến nay có 8/21 huyện, thành, thị đã thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ.

Toàn tỉnh Nghệ An có 34 loại mô hình tự quản trên các lĩnh vực, do cấp ủy Đảng, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chủ trì xây dựng, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và triển khai ở 62.180 Tổ tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố.

Chiều cùng ngày Đoàn công tác có cuộc làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An. Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Trọng Hoàng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã báo cáo một số kết quả đạt được trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản giản biên chế và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đoàn công tác Bộ Chính trị
Đoàn công tác làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An.

Tính đến tháng 6/2019, Văn phòng Tỉnh ủy đã hợp nhất Phòng Tổng hợp và Phòng Kinh tế thành Phòng Tổng hợp; Phòng Hành chính- Tiếp dân và Phòng Lưu trữ thành Phòng Hành chính - Lưu trữ.

Đến nay, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cụ thể đã giảm 9 đầu mối bên trong (từ 32 phòng xuống còn 23 phòng), trong đó: Văn phòng Tỉnh ủy giảm 02 phòng (từ 07 phòng xuống 05 phòng); Ban Tổ chức Tỉnh ủy giảm 2 phòng (từ 6 phòng xuống còn 4 phòng); Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giảm 3 phòng (từ 7 phòng xuống còn 4 phòng); Ban Dân vận Tỉnh ủy giảm 01 phòng (từ 4 phòng xuống còn 3 phòng); Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giảm 1 phòng (từ 5 phòng xuống còn 4 phòng).

Phát biểu tại các cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Đảng đoàn MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An và Văn phòng Tỉnh ủy; đồng thời lưu ý một số vấn đề cần quan tâm, rà soát như bổ sung thêm các số liệu vào báo cáo, phân tích sâu sắc hơn những việc đã hoàn thành, những việc còn chậm so với yêu cầu; bổ sung đánh giá tác động của việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức.

Tin mới