mask

Đoàn kiểm tra liên ngành nhắc nhở bộ phận một cửa xã Nghi Kim (TP. Vinh), Nghi Thịnh (Nghi Lộc)

(Baonghean.vn) - Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính lưu ý các xã cần niêm yết đầy đủ tại bộ phận một cửa, thông báo cho người dân nếu thay đổi địa điểm tiếp nhận, trả hồ sơ.

Người dân giao dịch tại bộ phận một cửa xã Nghi Kim, TP. Vinh. Ảnh: T.G
Người dân giao dịch tại bộ phận một cửa xã Nghi Kim, TP. Vinh. Ảnh: T.G

Chiều 10/11, Tổ công tác liên ngành của tỉnh thành lập theo Quyết định số 6564/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Chủ tịch UBND về việc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tiến hành kiểm tra không báo trước tại trụ sở làm việc xã Nghi Kim, TP. Vinh.

Theo ghi nhận của đoàn, xã Nghi Kim đã ban hành khá đầy đủ các quy chế nội bộ để quản lý hoạt động công vụ của cán bộ, công chức. Xã đã phân công nhiệm vụ cho các phó chủ tịch, các thành viên UBND, xác định nhiệm vụ cho từng bộ phận chuyên môn nhưng chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức, những người làm việc không chuyên trách làm công tác chuyên môn bằng văn bản.

Thủ tục đất đai được thực hiện tại phòng chuyên môn của UBND xã Nghi Kim. Ảnh: T.G
Thủ tục đất đai được thực hiện tại phòng chuyên môn của UBND xã Nghi Kim. Ảnh: T.G

Tại thời điểm kiểm tra 14h, một số cán bộ, công chức không đeo thẻ khi làm việc, nhiều phòng chưa có biển tên, chức danh để bàn của công chức, 1 công chức (Phạm Thị Nga, phụ trách Chính sách xã hội) đi chậm giờ.

Xã Nghi Kim đã giao Phó Chủ tịch UBND xã theo dõi, kiểm tra việc chấp hành thời gian làm việc của cán bộ, công chức nhưng chưa có chế độ theo dõi, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện.

Các thành viên trong tổ công tác cũng đã chỉ ra một số nội dung trong quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện chưa đúng: về chương trình công tác, chế độ họp của UBND, kiểm soát hồ sơ lĩnh vực đất đai chưa theo đúng quy chế bộ phận một cửa…

Đoàn cũng lưu ý, tuy bộ phận một cửa của xã có đủ diện tích, đảm bảo cho hoạt động giao dịch nhưng UBND xã vẫn chưa niêm yết công khai các thủ tục hành chính, cũng như thời gian trực tiếp nhận, trả hồ sơ. Một số thủ tục về đất đai, tài nguyên - môi trường giải quyết tại phòng làm việc của công chức nhưng chưa có thông báo hướng dẫn cho người dân.

Đoàn kiểm tra trao đổi với lãnh đạo xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc. Ảnh: T.G
Đoàn kiểm tra trao đổi với lãnh đạo xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc. Ảnh: T.G

Chiều cùng ngày, đoàn cũng tiến hành kiểm tra tại trụ sở làm việc xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, nhận thấy việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức cơ bản nghiêm túc, đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại thời điểm kiểm tra bộ phận một cửa xã Nghi Thịnh, trừ bộ phận tư pháp, các bộ phận khác di chuyển vào phòng chuyên môn nhưng không có thông báo cho người dân. Ảnh: T.G
Tại thời điểm kiểm tra bộ phận một cửa xã Nghi Thịnh, trừ bộ phận tư pháp, các bộ phận khác di chuyển vào phòng chuyên môn nhưng không có thông báo cho người dân. Ảnh: T.G

Tuy nhiên, trao đổi với lãnh đạo xã này, đoàn liên ngành cũng lưu ý diện tích nơi làm việc bộ phận một cửa chưa đảm bảo, chưa niêm yết danh sách công chức trực bộ phận một cửa. Tại thời điểm kiểm tra, trừ bộ phận tư pháp, các bộ phận khác di chuyển vào bàn làm việc tại phòng chuyên môn nhưng không có thông báo cho người dân, đề nghị xã kịp thời chấn chỉnh.

Thu Giang

Tin mới