mask

Đoàn thanh niên hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục đất đai sau sáp nhập khối xóm

(Baonghean.vn) - Sau khi sáp nhập khối xóm, người dân thành phố Vinh gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai do tên khối, xóm thay đổi.
Ngày 13/3, Đoàn TN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất Thành phố Vinh phối hợp với đoàn phường Cửa Nam tổ chức ngày thứ 7 tình nguyện, hỗ trợ người dân làm các thủ tục về hồ sơ đất.
Ngày 13/3, Đoàn TN Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất thành phố Vinh phối hợp với Đoàn phường Cửa Nam tổ chức ngày thứ Bảy tình nguyện, hỗ trợ người dân làm các thủ tục về hồ sơ đất. Ảnh: Trần Em Sơn
Trong buổi sáng, 134 hộ dân được các cán bộ trẻ hướng dẫn các thủ tục để điều chỉnh, đính chính địa chỉ thửa đất, nhà ở sau khi sáp nhập khối xóm. Ảnh: Trần Sơn
Trong buổi sáng, 134 hộ dân được các cán bộ trẻ hướng dẫn các thủ tục để điều chỉnh, đính chính địa chỉ thửa đất, nhà ở sau khi sáp nhập khối xóm. Ảnh: Trần Sơn
Với cách làm cuốn chiếu, tất cả các khâu trong thủ tục đính chính đều được bố trí tại UBND phường nên người dân rất thuận lợi trong việc làm các thủ tục về đất. Bình thường, người dân phải lên Trung tâm giao dịch Một cửa UBND thành phố Vinh, lấy số thứ tự, chờ đợi... Ảnh: Trần Nam.
Với cách làm cuốn chiếu, tất cả các khâu trong thủ tục đính chính đều được bố trí tại UBND phường nên người dân rất thuận lợi trong việc làm các thủ tục về đất. Bình thường, người dân phải lên Trung tâm giao dịch Một cửa UBND thành phố Vinh, lấy số thứ tự, chờ đợi... Ảnh: Trần Nam.
UBND phường Cửa Nam cũng bố trí cán bộ cùng với Chi nhánh đăng ký đất đai thành phố Vinh hỗ trợ người dân làm thủ tục. Ảnh: Trần Nam.
UBND phường Cửa Nam cũng bố trí cán bộ cùng với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vinh hỗ trợ người dân làm thủ tục. Ảnh: Trần Nam.
Chi nhánh bố trí 1 đồng chí Phó giám đốc trực tiếp ký hồ sơ xác nhận đính chính vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Ảnh: Trần Nam
Chi nhánh bố trí 1 đồng chí Phó giám đốc trực tiếp ký hồ sơ xác nhận đính chính vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Ảnh: Trần Nam
Ảnh. Trần Nam
Với cách làm sáng tạo, chỉ trong buổi sáng, đội tình nguyện đã xử lý, hoàn thiện hồ sơ về đất đai cho 134 hộ dân của phường Cửa Nam. Ảnh: Trần Nam
Với cách làm sáng tạo, chỉ trong buổi sáng, đội tình nguyện đã xử lý, hoàn thiện hồ sơ về đất đai cho 134 hộ dân của Phường Cửa Nam. Ông Trần Nam Sơn, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất thành phố Vinh cho biết, trong thời gian tới, Chi nhánh sẽ tiếp tục thành lập các đội tình nguyện, trực tiếp xuống các phường, xã hỗ trợ người dân hoàn thiện các thủ tục về đất đai.
Ông Trần Nam Sơn - Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất thành phố Vinh cho biết, trong thời gian tới, Chi nhánh sẽ tiếp tục thành lập các đội tình nguyện, trực tiếp xuống các phường, xã hỗ trợ người dân hoàn thiện các thủ tục về đất đai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, góp phần cải cách hành chính.

Tin mới