mask

Độc đáo cách gieo quẻ của người Thái Nghệ An

(Baonghean.vn)- Người Thái ở miền Tây Nghệ An có 3 cách gieo quẻ gồm: thả gạo lên trứng, cắm thanh kiếm vào bát gạo và gieo quẻ sấp ngửa với mục đích chứng thực 'bề trên' đã chấp nhận những việc mình làm hay chưa.

Xem clip thầy mo thả gạo lên trứng để gieo quẻ:

Trong lễ chuộc hồn người đã chết, sau khi đã tiến hành các bước thầy mo sẽ thả gạo lên 2 quả trứng. Trước khi gieo quẻ thì thầy mo sẽ chọn quẻ lẻ hay quẻ chẵn để xin. Nếu như thầy mo chọn quẻ lẻ (1) thì khi thả hạt gạo lên quả trứng số hạt gạo dính trên quả trứng phải là một, lúc này hồn đã chuộc được về nhà.
Trong lễ chuộc hồn người đã chết, sau khi đã tiến hành các bước thầy mo sẽ thả gạo lên 2 quả trứng. Ảnh: Đình Tuân.
Trước khi gieo quẻ thì thầy mo sẽ chọn quẻ lẻ hay quẻ chẵn để xin. Nếu như thầy mo chọn quẻ lẻ thì khi thả hạt gạo lên quả trứng số hạt gạo dính trên quả trứng phải là một, lúc này hồn đã chuộc được về nhà.
Trước khi gieo quẻ thì thầy mo sẽ chọn quẻ lẻ hay quẻ chẵn để xin. Nếu như thầy mo chọn quẻ lẻ thì khi thả hạt gạo lên quả trứng số hạt gạo dính trên quả trứng phải là 1, 3, 5..., lúc này hồn đã chuộc được về nhà. Ảnh: Đình Tuân.
Nếu xin quẻ chẵn thì hạt gạo sau khi thả cũng phải dính trên quả trứng với số chẵn như: 2, 4... Như vậy nghĩa là
Nếu xin quẻ chẵn thì hạt gạo sau khi thả cũng phải dính trên quả trứng với số chẵn như: 2, 4... Như vậy nghĩa là "bề trên" đã thuận. Ảnh Đình Tuân.

Xem clip thầy mo dùng kiếm gieo quẻ:

Khi thanh kiếm đứng vững trong bát gạo thầy mo sẽ dùng quạt, quạt 3 lần ma kiếm vẫn đứng vững không đổ thì quẻ này đã được bề trên chấp nhận.
Với gieo quẻ bằng thanh kiếm thầy mo dùng một chiếc gạo và 1 quả trứng. Sau đó thầy mo xin và , xin xong thầy lấy thanh kiếm cắm vào trong bát gạo lắc đi lắc lắc lại 3 lần rồi thả tay. nếu thanh kiếm đứng vững trong bát gạo nghĩa là việc đã được thần linh "chứng".  Thậm chí kể cả khi thanh kiếm đứng vững trong bát gạo, thầy mo sẽ dùng quạt, quạt mạnh 3 lần, nếu thanh kiếm không đổ thì quẻ này rất tốt, mọi việc hanh thông.  Ảnh: Đình Tuân.
Ngoài gieo quẻ bằng cách thả gạo và cắm kiếm vào bát gạo thì người Thái còn gieo quẻ bằng 2 thanh nứa (2 thanh nứa này phải lấy từ 2 cây nứa khác nhau) và một que gỗ.
Ngoài gieo quẻ bằng cách 2 cách trên, người Thái còn gieo quẻ bằng 2 thanh nứa (2 thanh nứa này phải lấy từ 2 cây nứa khác nhau) và một que gỗ. Việc gieo quẻ này thường không tiến hành trong nhà mà chủ yếu ngoài vườn... Ảnh: Đình Tuân.
Thầy mo sẽ dùng 2 thanh nứa đạp mạnh vào que củi sau đó thả tay ra nếu có 1 thanh ngửa, 1 thanh úp. Có thầy mo thì gieo 1 lần được là thôi nhưng cs nhiều thầy thì phải làm thế 3 lần ( 3 lần đó phải được kết quả như nhau)
Thầy mo sẽ dùng 2 thanh nứa đập mạnh vào que gỗ sau đó thả tay ra, nếu có 1 thanh ngửa, 1 thanh úp thì việc đã hoàn tất, tốt đẹp. Ảnh: Đình Tuân.

Đình Tuân

Tin mới