mask

Đốc thúc xây dựng nông thôn mới ở Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Huyện Nghĩa Đàn ban hành chương trình và kế hoạch hành động cụ thể gắn với trách nhiệm các cấp, ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong xây dựng nông thôn mới.

Huyện Nghĩa Đàn tập trung chỉ đạo các xã Nghĩa Yên, Nghĩa Lâm, Nghĩa Mai và xóm Mẻn, xã Nghĩa Thọ tích cực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2022. Huyện đặt mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Trên cơ sở đó, huyện ban hành chương trình và kế hoạch hành động cụ thể gắn với trách nhiệm các cấp, ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã Nghĩa Mai, Nghĩa Lâm, Nghĩa Yên. Ảnh Minh Thái
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã Nghĩa Mai, Nghĩa Lâm, Nghĩa Yên. Ảnh: Minh Thái

Trong quý I, tốc độ tăng trưởng kinh tế  ở Nghĩa Đàn đạt 10,54%; thu ngân sách đạt 54.629 triệu đồng đạt 37,27% dự toán HĐND huyện giao và đạt 43,16% dự toán tỉnh giao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện với nhiều đổi mới và hiệu quả. Quý I, xét kết nạp 10 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 32 đồng chí.

Trong quý II/2022, huyện Nghĩa Đàn tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp thích ứng “an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; Hoàn thiện dự thảo quy hoạch xây dựng vùng huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch mở rộng Cụm công nghiệp Nghĩa Long. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào địa bàn…

Tin mới