mask

Đổi mới công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

(Baonghean.vn) - Chiều 23/12, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đại tá Hà Tân Tiến, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy QS tỉnh; Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Hội nghị đánh giá kết quả năm đầu tiên thực hiện Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Hội nghị đánh giá kết quả năm đầu tiên thực hiện Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh.

Năm 2015 - năm đầu tiên thực hiện Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh, công tác này được cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh từ tỉnh xuống địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Hoạt động của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các cấp đi vào nề nếp, có hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Đậu Văn Thanh, Phó Ban Tổ chức tỉnh ủy đề nghị đổi mới hình thức giáo dục cho các đối tượng.
Đồng chí Đậu Văn Thanh, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị đổi mới hình thức giáo dục cho các đối tượng.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đã đạt được kết quả cao so với kế hoạch đề ra. Theo đó: Trong năm, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đã tiến hành khảo sát, quản lý, cử các đối tượng 2, 3, 4 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng, an ninh; mở một số lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho già làng, trưởng họ tộc, chức sắc, chức việc tôn giáo.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, UV BTVTU, Giám đốc Công an tỉnh nêu ý kiến cần nân cao chất lượng bồi dưỡng, đào tạo cho đội ngũ giáo viêng, giảng viên, đặc biệt là bổ sung kiến thức thực tiễn.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nêu ý kiến cầng nân cao chất lượng bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung kiến thức cho đội ngũ giáo viêng, giảng viên.

Bên cạnh đó, Hội đồng các cấp tiến hành có hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, với 11.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia. Ngoài ra, công tác phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho toàn dân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm triển khai thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong việc cảnh giác cách mạng trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Trong năm, Tỉnh đoàn cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công khóa học kỳ quân đội cho 350 em theo học.

Đại tá Hà Tân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiến nghi việc cần thiết xây dựng những bài giảng phù hợp, phong phú về nội dung, sát với thực tiễn hơn.
Đại tá Hà Tân Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiến nghi việc cần thiết xây dựng những bài giảng phù hợp, phong phú về nội dung, sát với thực tiễn.

Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh, tỉnh đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường. Hiện nay, đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh toàn tỉnh có 351 người, biên chế đủ, đáp ứng  tốt cho công tác giảng dạy tại 117 trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và Trung học phổ thông.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng nêu quan điểm cần duy trì và phát huy giá trị, ý nghĩa của chương trình
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng nêu quan điểm cần duy trì và phát huy giá trị, ý nghĩa của chương trình "Học kỳ Quân đội".
Đồng chí Hồ Quang Thành, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Nghệ An kiến nghị cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đấu tranh phê phán những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các mạng xã hội thông tin đại chúng.
Đồng chí Hồ Quang Thành, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Nghệ An kiến nghị cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đấu tranh phê phán những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các mạng xã hội thông tin đại chúng.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế tồn tại cũng như tham mưu, góp ý để công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2016 đạt kết quả cao hơn.

Trong năm 2016, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh nói chung, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh nói riêng của tỉnh đòi hỏi sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của tất cả các cấp ngành.

Đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Nghệ An nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; năng lực quản lý của Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.
Đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; năng lực quản lý của Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh lưu ý: Thực hiện các nhiệm vụ năm 2016, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp cần chú trọng đến việc củng cố, kiện toàn, phát huy trách nhiệm từng thành viên trong hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới mạnh mẽ hình thức và nội dung để phù hợp với đối tượng được bồi dưỡng, nhằm nâng cao nhận thức cho tất cả mọi người về quốc phòng, an ninh; Đồng thời tăng cường việc bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng, đặc biệt là đối với vùng đặc thù; tiếp tục đổi mới hình thức giáo dục, phát hiện nhân rộng điển hình, kiên quyết đấu tranh với luận điệu xuyên tạc và chủ động xử lý tình hình không để bị động bất ngờ./.

Thanh Sơn

Tin mới