mask

Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ

(Baonghean.vn) - Sáng 26/10, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An và Bắc Giang tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến về chủ đề “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay”.

Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Phan Thăng An - Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì điểm cầu.

Tại điểm cầu Nghệ An có sự tham gia của đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng lãnh đạo  Trường Đại học Vinh, Công an tỉnh và lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Quang cảnh điểm cầu tại Nghệ An. Ảnh Thanh Giang
Quang cảnh điểm cầu tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Giang

Hội thảo đã nhận được 27 bài tham luận và lắng nghe nhiều ý kiến tham luận, trao đổi trực tiếp. Các tham luận tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng: Công tác cán bộ là việc gốc, là then chốt của công tác xây dựng Đảng; Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận về công tác cán bộ để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Cùng đó,c cấp ủy đảng tăng cường công tác kiểm tra, vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm tròn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân…

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

Tham luận tại Hội thảo, đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nhấn mạnh: công tác kiểm tra, giám sát có vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và đối với công tác cán bộ nói riêng nên trong thời gian qua, Nghệ An luôn quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhìn chung, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, công tác cán bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ ở Nghệ An hiện nay vẫn còn những hạn chế nhất định; đặt ra yêu cầu cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong thời gian tới đối với công tác cán bộ, tập trung một số nhiệm vụ cơ bản như:

Thứ nhất, Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là công tác tự kiểm tra, giám sát để thống nhất tư tưởng đến hành động, nêu cao quyết tâm chính trị về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thứ hai, kịp thời tham mưu cụ thể hóa các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cán bộ, công tác cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Thứ ba, tăng cường tự kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội.

Thứ tư, lựa chọn nội dung, đối tượng ưu tiên để kiểm tra, giám sát phù hợp yêu cầu thực tiễn. Tăng cường giám sát các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Thứ năm, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng và đội ngũ tham mưu công tác tổ chức cán bộ.

Thứ sáu, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với công tác cán bộ. Đồng thời, từ thực tiễn kiểm tra, giám sát công tác cán bộ của tỉnh, đồng chí cũng đề xuất với Trung ương một số nội dung để góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát công tác cán bộ trong thời gian tới.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Phan Thăng An - Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương khẳng định ý nghĩa chính trị, khoa học và thực tiễn của Hội thảo “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay”. Đồng chí nêu rõ, sau Hội thảo, trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, các ý kiến đề xuất, Ban tổ chức Hội thảo sẽ có trách nhiệm tổng hợp và xây dựng Báo cáo kiến nghị trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư những nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát công tác cán bộ trong thời gian tới.

Tin mới