Đổi mới công tác tư tưởng ở Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Trước sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, huyện Quỳnh Lưu đã và đang có nhiều các làm hay, năng động phù hợp trong tình hình mới, nổi bật là làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
Để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên trước những khó khăn, thách thức của dịch Covid-19, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu đã chỉ đạo, triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII rất kịp thời, linh hoạt, sáng tạo và tạo được hiệu quả cao.
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu thăm ô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn. Ảnh Tư liệu: Hoàng Vĩnh
Tại các đảng bộ, chi bộ cũng đổi mới tổ chức học tập, quán triệt bằng việc gửi tài liệu để đảng viên tự nghiên cứu và làm bài thu hoạch theo hình thức trắc nghiệm với nhiều bộ câu hỏi khác nhau, tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh... Việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và học tập chuyên đề của năm 2021 được thông qua hình thức trực tuyến, gửi tài liệu để đảng viên tự nghiên cứu, xây dựng kế hoạch học tập, làm theo...
Song song với việc quán triệt, học tập nghị quyết là xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị như Đảng bộ xã Quỳnh Thắng, với 24 chi bộ (trong đó có 14 chi bộ nông thôn và 10 chi bộ trường học, trạm y tế, công an, công ty đóng trên địa bàn), việc triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết được Đảng bộ xã tổ chức khoa học, hợp lý, đạt kết quả thiết thực và phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19.
Việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được tổ chức dưới hình thức trực tuyến dành cho Ban Chấp hành và các đồng chí bí thư chi bộ. Sau đó, Đảng ủy xã soạn đề cương, câu hỏi và bộ đề gửi về các chi bộ cho 246 đảng viên triển khai học tập, trả lời bằng hình thức trắc nghiệm. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng 6 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quỳnh Thắng vẫn đạt 57% so với KH cả năm, việc hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới được thực hiện tích cực, phấn đấu năm 2025 xã về đích nông thôn mới nâng cao.
Tại Đảng ủy Công an huyện Quỳnh Lưu, với 8 chi bộ và 99 đảng viên, việc triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được hoàn thành trong tháng 5/2021. Ngay sau khi tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, Đảng ủy Công an huyện đã ban hành công văn yêu cầu các chi bộ phổ biến những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ công an huyện và cụ thể hóa, đưa vào nội dung sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ. Đồng thời yêu cầu từng cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ xây dựng chương trình hành động trong thực hiện Nghị quyết, đảm bảo phù hợp chức trách nhiệm vụ được giao. 
Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu sản xuất các thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh Tư liệu: Hoàng Vĩnh
Sự diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, trước thực tế đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo cấp ủy các cấp đổi mới công tác nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, các vấn đề nhân dân quan tâm và đề ra những biện pháp giải quyết kịp thời, định hướng thông tin, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.

Đồng chí Hồ Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Lưu cho biết: “Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức các kỳ sinh hoạt báo cáo viên hàng tháng, kịp thời cung cấp thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện với nhiều cách làm đa dạng, linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh và có hiệu quả cao. Cùng với đó, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử huyện, Bản tin Quỳnh Lưu và các trang tin trên mạng xã hội của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức đoàn thể... thường xuyên cung cấp thông tin toàn diện, đa chiều trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và phòng chống dịch bệnh, các gương người tốt việc việc tốt, những cách làm hay từ huyện và các xã... để phục vụ yêu cầu sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phòng chống dịch bệnh Covid - 19... Đội ngũ cộng tác viên các cấp đã làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng của nhân dân, trên cơ sở đó chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền đề ra các chủ trương, giải pháp tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm như: trong công tác giải phóng mặt bằng, nhân sự liên quan đến bầu cử, trong quản lý nhà nước về đất đai...”

Cùng với việc đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt và thực hiện các nghị quyết trong tình hình mới, Quỳnh Lưu rất chú trọng đến việc kiểm tra thực hiện tại cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW4 (khóa XII) về việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tại Đảng ủy xã Quỳnh Thanh, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa huyện và các xã Quỳnh Tân, Quỳnh Văn, Quỳnh Thắng, Quỳnh Đôi, Quỳnh Tam, Sơn Hải... 
Bộ mặt nông thôn mới ở Quỳnh Hồng. Ảnh tư liệu PV

Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Quỳnh Lưu đã đề ra những giải pháp phù hợp thực hiện tốt mục tiêu “kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,46%; Thu ngân sách nhà nước đạt 345 tỷ đồng (bằng 97,9% so với kế hoạch năm); tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới toàn huyện đạt trên 344,5 tỷ đồng; thực hiện tốt việc phòng chống đại dịch Covid-19... 

Trong thời gian tới Quỳnh Lưu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả. Công tác tư tưởng gắn với toàn bộ quá trình xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tham gia tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu; tạo sự lan tỏa tích cực...
Củng cố vững chắc tinh thần đoàn kết, sự thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đề ra. Tập trung tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trước những khó khăn, thách thức nội tại của huyện, từ đó phát huy nội lực, ý chí khát vọng phấn đấu xây dựng Quỳnh Lưu nằm trong tốp 3 huyện đứng đầu tỉnh vào năm 2025. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt tư tưởng của các tổ chức Đảng từ huyện đến cơ sở; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, bí thư cấp ủy trong việc lắng nghe, tiếp thu và giải quyết thấu đáo tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục thuyết phục trong tuyên truyền.

Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy Quỳnh LưuHoàng Vĩnh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới