Đội ngũ báo cáo viên cần tăng cường trao đổi, đối thoại để tạo sự đồng thuận trong xã hội

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Hội nghị Báo cáo viên định kỳ tháng 9 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tăng cường trao đổi, đối thoại để tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong xã hội.
Sáng 20/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên định kỳ tháng 9/2019. Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại hội nghị, các báo cáo viên được đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Nghị quyết nhằm khắc phục căn bản những hạn chế, bất cập đang tồn tại trong xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thể chế, chính sách về hợp tác đầu tư nước ngoài với 7 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Cụ thể bao gồm việc hoàn thiện thể chế, chính sách chung liên quan đến thu hút đầu tư, quản lý - giám sát đầu tư, bảo hộ và đề cao trách nhiệm nhà đầu tư; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với lĩnh vực đầu tư nước ngoài...

Đối với Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) đã xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược lâu dài và là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Từ đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đã nêu nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Các báo cáo viên tại hội nghị cũng được thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An 9 tháng đầu năm 2019.

Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kha Văn Tám phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Liên quan đến tình hình thời sự trong nước và quốc tế, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu đội ngũ báo cáo viên cần chủ động cập nhật thông tin để kịp thời có định hướng tuyên truyền khi  xuất hiện các vấn đề “nóng” nảy sinh. Nội dung tuyên truyền phải bám sát đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

Đối với các cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ hoặc sai lệch quan điểm, chủ trương của Đảng thì đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tăng cường trao đổi, đối thoại, để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trước những vấn đề phức tạp nảy sinh trong tình hình mới. 

Báo cáo viên xã Nghi Hoa (Nghi Lộc) gặp gỡ để đối thoại, trao đổi về những vấn đề mà người dân quan tâm. Ảnh tư liệu Thanh Lê
Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Kha Văn Tám đề nghị đội ngũ báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền về Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư khóa XI về “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.
Về các chương trình, hoạt động cấp tỉnh cần tiếp tục phát động một cách sâu rộng đợt thi đua cao điểm "Nghệ An làm theo lời Bác dặn" đợt 2 và Cuộc thi tìm hiểu về 90 năm ngày thành lập Đảng.

Thanh Quỳnh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới