mask

Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Kỳ Sơn) giúp dân phát triển kinh tế

(Baonghean.vn) - Những năm qua, Đồn BP Mỹ Lý (Đồn 527), huyện Kỳ Sơn luôn tăng cường các tổ đội công tác đến với dân bản hai xã Bắc Lý và Mỹ Lý giúp đồng bào phát triển sản xuất, chăn nuôi, từng bước xóa đói, giảm nghèo.

.

Tin mới