mask

Đồn BP Thông Thụ - vững vàng trận tuyến vùng biên

(Baonghean.vn) - Những năm qua, CBCS Đồn biên phòng Thông Thụ- Quế Phong phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, mốc giới, góp phần tích cực xóa đói, giảm nghèo ở vùng biên huyện Quế Phong.

.

Nguyên Sơn

Tin mới