mask

Đồng bào công giáo Nghĩa Đàn đóng góp 2,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sáng 17/12, Ban đoàn kết công giáo huyện Nghĩa Đàn tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo, hoạt động của Ban đoàn kết công giáo huyện năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Hiện nay, Nghĩa Đàn có hơn 11 nghìn đồng bào công giáo, chiếm 7,9% dân số của huyện, phân bố chủ yếu ở 5 xã, thị trấn. Giáo hạt Phủ Quỳ được tổ chức thành 6 giáo xứ, trong đó Nghĩa Đàn có 5 giáo xứ với 6 linh mục làm công tác mục vụ trên địa bàn.

Trong năm 2018, tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn cơ bản ổn định, các vấn đề nảy sinh được quan tâm giải quyết kịp thời, dứt điểm; khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố và mở rộng, đồng bào Công giáo hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh với những việc làm cụ thể đem lại hiệu quả thiết thực.

Huyện đoàn Nghĩa Đàn ặng quà đồng bào giáo dân nhân các ngày lễ, tết

Huyện đoàn Nghĩa Đàn tặng quà đồng bào giáo dân nhân các ngày lễ, Tết. Ảnh: Đức Anh

Tính đến tháng 12/2018, Ban đoàn kết công giáo phối hợp với MTTQ xây dựng được 24 mô hình người Công giáo sản xuất kinh doanh giỏi. Trong năm, đồng bào Công giáo trên toàn huyện đã đóng góp tiền, vật liệu, hiến đất, chặt cây để xây dựng NTM ước tính trên 2,5 tỷ đồng.

Các giáo xứ cũng đã đăng ký thực hiện xây dựng đời sống văn hóa, chấp hành pháp luật và thực hiện quy ước, hương ước của chức sắc, chức việc…điển hình như Giáo xứ Đồng Lèn, Nghĩa Thành đăng ký thực hiện nếp sống mới trong cưới hỏi, việc tang…Đồng bào công giáo huyện Nghĩa Đàn cũng tích cực thi đua thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường tuyên truyền đảm bảo 100% thanh niên trong độ tuổi đăng ký, khám tuyển và tham gia nghĩa vụ quân sự.

Trong năm 2019, Nghĩa Đàn tiếp tục tuyên truyền về kết quả, ý nghĩa của Đại hội đại biểu Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc khóa VII; tuyên truyền và vận động đồng bào Công giáo thi đua lao động, sản xuất. Ban đoàn kết công giáo huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh giác cao với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực xấu lợi dụng các vấn đề phức tạp để lôi kéo, kích động gây rối loạn tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tin mới