mask

Đồng chí Nguyễn Văn Thông dự và chỉ đạo kiểm điểm BTV Tương Dương

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kiểm điểm, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của trong năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020, trong đó đặc biệt lưu ý công tác chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Đảng các cấp.
Sáng 15122019, Huyện ủy Tương Dương tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.
Sáng 15/12/2019, Huyện ủy Tương Dương tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương đã kịp thời triển khai quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tương Dương là huyện đầu tiên tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tổ chức được 35 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kịp thời hướng dẫn, triển khai công tác Đại hội Đảng các cấp gắn với chuẩn bị các nội dung Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trung tâm hành chính huyện Tương Dương - Thị trấn Hòa Bình Ảnh minh họa: Sách Nguyễn
Trung tâm hành chính huyện Tương Dương - Thị trấn Hòa Bình. Ảnh minh họa: Sách Nguyễn

Năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, bất lợi, song với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Ban Thường vụ đã có 20/25 chỉ tiêu đạt và vượt (trong đó có 11 chỉ tiêu vượt). Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 7,1%; thu ngân sách đạt 148%; phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục duy trì. Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 30,48% (năm 2018) xuống còn 24,29%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra trong năm 2018 được Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả cao.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương cũng đã nghiêm túc chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo của năm 2019, đó là: Lãnh đạo công tác tư tưởng chưa thực sự đổi mới; chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao; công tác nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng trong nhân dân có nơi, có lúc chưa kịp thời; một số mục tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra, thiếu bền vững; tình trạng khai thác kháng sản, lâm sản nhỏ lẻ vẫn còn xảy ra; số học sinh bỏ học còn nhiều; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông -Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung kiểm điểm; ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực của huyện Tương Dương. Đồng chí cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của trong năm 2019, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020, trong đó đặc biệt lưu ý công tác chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin mới