Đồng chí Nguyễn Văn Thông lưu ý 5 nhiệm vụ trọng tâm với Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Sáng 16/7, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Nghệ An lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo Nghệ An trích đăng bài phát biểu, trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thành Duy

… Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ trình Đại hội đã khẳng định khá rõ những thành tích, kết quả của Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nét nổi bật là đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững chắc, thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở vững mạnh, cụm an toàn làm chủ ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc. 

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng được nâng cao đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; đã chủ động nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thực hiện tốt vai trò nòng cốt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; phòng cháy, chữa cháy rừng, được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương đánh giá cao.

Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh có chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; nội bộ đoàn kết thống nhất, đây là nhân tố quan trọng tạo nên thành công của cả nhiệm kỳ vừa qua.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Quân sự, lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua.

… Trong các báo cáo trình Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần này, bên cạnh việc ghi nhận, khẳng định những thành tích, kết quả đạt được, chúng ta cũng thấy sự nghiêm túc khi chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm. Tôi đồng tình với sự thẳng thắn trên tinh thần tự phê bình cao như vậy;…

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Những hạn chế này đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung trong việc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của Đảng bộ. Mong các đồng chí đại biểu thảo luận, phân tích kỹ, làm rõ hơn những nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đóng góp những giải pháp thiết thực để khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới...

Tôi đồng tình cao phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thể hiện tại các báo cáo trình Đại hội. Tôi chỉ xin nhấn mạnh thêm một số nội dung để các đồng chí tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, tham khảo: 

Thứ nhất, Nghệ An là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh của Quân khu và cả nước. Chính vì vậy, cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang tỉnh phải nhận thức đầy đủ hơn về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xác định rõ đối tượng, đối tác, luôn đề cao cảnh giác, tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, xây dựng Khu vực phòng thủ vững chắc; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với quốc phòng, xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân với thế trận An ninh nhân dân, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ; xây dựng “Thế trận lòng dân vững chắc”; tăng cường hơn nữa công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh từng bước đầu tư xây dựng các công trình chiến đấu trọng điểm trong Khu vực phòng thủ;…

Tư tưởng, cách làm để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng, củng cố tiềm lực quân sự trên địa bàn phải hết sức phù hợp, sát đúng với tình hình, với khả năng các nguồn lực và với quyết tâm cao nhất. Mong các đồng chí đánh giá, xác định chính xác các yếu tố tiềm lực quân sự địa phương để phát huy tốt nhất các ưu, lợi thế sẵn có; kết hợp nhuần nhuyễn các yếu tố này, nhất là khả năng về nhân lực, tiềm lực chính trị - tinh thần, phát huy vai trò khoa học, kỹ thuật, công nghệ và phát huy tốt hơn nữa công tác đối ngoại mà cụ thể là các mối quan hệ phối hợp với các cơ quan chức năng các tỉnh bạn của nước CHDC nhân dân Lào.

Thứ hai, …Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh phải chủ động nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp xử lý, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, không để phát sinh thành “điểm nóng”, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thứ ba, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng của lực lượng vũ trang. Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục chú trọng việc xác định các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện sát với thực tế; duy trì lực lượng vũ trang thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đồng thời chủ động chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, phòng chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ... Phát huy cao độ vai trò phương châm “4 tại chỗ” trong xử lý các tình huống phát sinh. Cùng với xây dựng lực lượng chính quy đề nghị các đồng chí quan tâm cải thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu tốt nhất; sẵn sàng giải quyết tốt các nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân cho lực lượng này ngay trong từng cơ sở.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Nghệ An lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Thứ tư, trong công tác xây dựng Đảng, điều quan trọng trước hết là phải tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện và xây dựng đội ngũ đảng viên, nhất là cấp ủy có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức cả về quân sự, pháp luật và kinh tế - xã hội. Khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyệt đối không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng nhất là ở cấp chi bộ, xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao trong Đảng ủy, cơ quan, đơn vị, giải quyết tốt các mối quan hệ trong nội bộ.

Thứ năm, tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh, phát huy những bài học kinh nghiệm tốt trong công tác vận động quần chúng, trong công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền cấp huyện và các ban, sở, ngành cấp tỉnh. Những nội dung này cần được đưa vào chương trình hành động hàng năm thật sự cụ thể, sát với thực tiễn.

Tại Đại hội này, các đồng chí còn có nhiệm vụ rất quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XIII và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tôi mong rằng với tinh thần trách nhiệm cao các đồng chí đại biểu sẽ cân nhắc, lựa chọn những đồng chí có năng lực tốt, gương mẫu, trí tuệ, có đầy đủ các tiêu chuẩn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XIII và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Với những thành tích kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, tôi tin tưởng rằng: Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ đề ra, góp phần xứng đáng vào sự phát triển mạnh mẽ, bền vững về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà.

(Đầu đề do Báo Nghệ An đặt)

Nguyễn Văn Thông

(Phó Bí thư Tỉnh uỷ)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới