mask

Đồng chí Nguyễn Văn Thông: Phát huy hình ảnh, chuẩn mực về đạo đức của cán bộ trước nhân dân

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy hình ảnh, chuẩn mực đạo đức người cán bộ trước nhân dân.

Chiều 2/3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác các ban Đảng, văn phòng cấp ủy năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy;…

Đồng chí Nguyễn Văn Thông: Phát huy hình ảnh, chuẩn mực về đạo đức của cán bộ trước nhân dân ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác các ban Đảng, văn phòng cấp ủy năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Thành Duy
NÂNG CAO HIỆU QUẢ, CHẤT LƯỢNG THAM MƯU

Trong năm 2020, các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Trong đó, công tác tuyên giáo đã tham mưu, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp; kịp thời, nghiêm túc quán triệt, phổ biến các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đổi mới, duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên; đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc, góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tham mưu, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị…

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cấp dưới thực hiện các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ, đặc biệt là thực hiện đúng yêu cầu, nội dung, tiến độ đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; phối hợp chặt chẽ các ban, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự và công tác tổ chức góp phần quan trọng vào thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông: Phát huy hình ảnh, chuẩn mực về đạo đức của cán bộ trước nhân dân ảnh 2
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng kết công tác các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế; tham mưu các khâu trong công tác cán bộ, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, đúng quy trình, quy định;…

Đối với công tác Dân vận, năm 2020 đã tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện “Năm Dân vận khéo” có hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có đạo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ngành Nội chính của Đảng đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho Tỉnh ủy và cấp ủy triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về công các nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tham mưu tổ chức nền nếp giao ban Khối Nội chính, công tác tiếp dân;…

Đồng chí Nguyễn Văn Thông: Phát huy hình ảnh, chuẩn mực về đạo đức của cán bộ trước nhân dân ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An trình bày tham luận. Ảnh: Thành Duy

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tham mưu thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra năm 2020; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 -2025; tham mưu ban hành chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 có trọng tâm, trọng điểm;…

Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng cấp ủy các cấp đã thực hiện tốt việc tham mưu cho ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực cấp ủy tổ chức thực hiện tốt quy chế, chương trình công tác và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh;…

Đồng chí Nguyễn Văn Thông: Phát huy hình ảnh, chuẩn mực về đạo đức của cán bộ trước nhân dân ảnh 4
Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan được phản ánh, kiến nghị từ cơ sở. Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy của các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham luận trao đổi, chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm trên các lĩnh vực Tuyên giáo, Tổ chức, Kiểm tra, Dân vận, Văn phòng cấp ủy…

KHUYẾN KHÍCH SÁNG TẠO, THI ĐUA

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả công tác của các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy năm 2020; đồng thời trao đổi, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Chức năng cơ bản và nhiệm vụ quan trọng nhất của các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy là tham mưu cho cấp ủy để thực hiện thẩm quyền của các cấp ủy trên các mặt. 

Vì vậy, cần tham mưu tốt về nội dung, thể thức và kỹ thuật trình bày các văn bản. Nội dung tham mưu cần triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, lĩnh vực mà mỗi cấp ủy cần phải lãnh đạo với chương trình cụ thể để đóng góp vào sự thành công chung cấp ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông: Phát huy hình ảnh, chuẩn mực về đạo đức của cán bộ trước nhân dân ảnh 5
Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan thuộc lĩnh vực Nội chính được phản ánh, kiến nghị từ cơ sở. Ảnh: Thành Duy

Các ban và Văn phòng cấp ủy cũng cần phải lưu ý để thực hiện tốt công việc trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, gắn với đó là đề xuất những nội dung, giải pháp cho cấp ủy từ nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy bên cạnh chủ động phối hợp thực hiện tốt công việc, còn cần tiếp tục chủ động phối hợp với các tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy và các ngành để tham mưu cho công tác lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp đúng, hiệu quả, tác động tích cực đến xã hội. 

Mặt khác, mỗi đơn vị đều phải tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nội bộ cơ quan như: xây dựng đội ngũ cán bộ; xây dựng và thực hiện trong thực tiễn có hiệu quả quy chế làm việc;…

Trao đổi thêm về một số giải pháp, nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Thông yêu cầu, các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo theo quy định của pháp luật và yêu cầu về bảo mật thông tin.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông: Phát huy hình ảnh, chuẩn mực về đạo đức của cán bộ trước nhân dân ảnh 6
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu cần chủ động, bám thật sát chương trình của cấp ủy; đồng thời phát huy dân chủ, khuyến khích sáng tạo, tạo dựng được không khí thi đua trong từng cơ quan để thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy; gắn với đó là tăng cường, phát huy hình ảnh người cán bộ làm công tác Đảng trước nhân dân: chuẩn mực về đạo đức, tận tụy trong công việc, được tin yêu về phong cách. 

Bên cạnh đó, các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy cần khẩn trương rà soát, đánh giá việc thực hiện mô hình thí điểm Văn phòng cấp ủy phục vụ chung; qua đó nghiên cứu, kiến nghị các giải pháp đối với vấn đề này một cách thấu đáo, chất lượng trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, đảm bảo tính khoa học. 

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng năm 2020.

Tin mới