mask

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn: 'Rà soát, tinh giản biên chế, bổ sung quy hoạch cán bộ'

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với các ban và Văn phòng Tỉnh ủy chiều 11/1.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn- Phó Bí thư Thường trực  Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh Thanh Lê.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Lê.

Trong quý 4/2016, các ban và Văn phòng Tỉnh ủy tích cực triển khai kế hoạch công tác, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Trong đó, đã phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; tham mưu ban hành được nhiều đề án; triển khai thực hiện các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy; tham mưu chỉ đạo triển khai Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính  trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện” tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”…

Tại hội nghị, đại diện các Ban, Văn phòng Tỉnh ủy cũng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý 4 và đề xuất một số vấn đề để Thường trực Tỉnh ủy xem xét, giải quyết….

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy phản ánh: Đến nay các đơn vị đang xây dựng đề án vị trí việc làm, tuy nhiên, nhìn chung việc thực hiện còn lúng túng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy có kế hoạch mời chuyên gia về tập huấn cho các đơn vị, đề nghị các đơn vị tham gia tập huấn đầy đủ và mang theo đề án của cơ quan, đơn vị mình.

Cán bộ xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) tuyên truyền pháp luật cho thuyền viên trước khi ra khơi. Ảnh Tư liệu.
Cán bộ xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) tuyên truyền pháp luật cho thuyền viên trước khi ra khơi. Ảnh Tư liệu.

Đồng chí Lê Văn Khang - Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị: Thường trực Tỉnh ủy sớm phê duyệt, kiện toàn Ban Cải cách tư pháp của tỉnh để triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng thời sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Ban Nội chính Tỉnh ủy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cho ý kiến về chủ trương phân công giúp đỡ xã nghèo của các đơn vị, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết, cơ quan Ban Kiểm tra được giao nhiệm vụ giúp đỡ xã nghèo Thạch Giám của huyện Tương Dương. Đến nay, xã ngày đã đạt chuẩn nông thôn mới, đề nghị tỉnh rà soát việc phân công giúp đỡ xã nghèo của các cơ quan, đơn vị  để có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình hiện tại, tập trung nguồn lực giúp đỡ các xã còn nhiều khó khăn.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy góp ý kiến về kế hoạch thăm chúc Tết cho tri thức, văn nghệ sỹ. Ảnh Thanh Lê.
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy góp ý kiến về kế hoạch thăm chúc Tết trí thức, văn nghệ sỹ. Ảnh: Thanh Lê.

Kết luận hội nghị giao ban, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao sự tích cực, chủ động và chất lượng tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy của các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy. Hoạt động các Ban và Văn phòng tác động lớn đến các hoạt động chung của tỉnh, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các ban và Văn phòng Tỉnh ủy tổng kết đánh giá năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 có chất lượng. Bên cạnh đó, cần tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, nhất là ngày thành lập Đảng, các ngày lễ trong quý; thực hiện tốt đón Tết cổ tuyền vui tươi, lành mạnh.

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết:  Ban tổ chức Tỉnh ủy có kế hoạch mời chuyên gia về tập huấn cho các đơn vị, đề nghị các đơn vị tham gia tập huấn đầy đủ và mang theo đề án của cơ quan, đơn vị mình. Ảnh Thanh Lê.
Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết:  Ban tổ chức Tỉnh ủy có kế hoạch mời chuyên gia về tập huấn cho các đơn vị, đề nghị các đơn vị tham gia tập huấn đầy đủ và mang theo đề án của cơ quan, đơn vị mình. Ảnh: Thanh Lê.

Về nhiệm vụ quý 1/2017, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các ban và Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng lưu ý các đơn vị chỉ đạo xây dựng vị trí việc làm, kiện toàn bộ máy tinh giản biên chế, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, bên cạnh tiếp tục tham mưu, thẩm định hoạt động của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và các nội dung để báo cáo tại các hội nghị tổng kết của Trung ương.

Thanh Lê

Tin mới