mask

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đánh giá cao cách tiếp cận trong quá trình phát triển của Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương đưa vào chương trình để Nghệ An phải là một địa chỉ không chỉ để phối hợp Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, mà còn là địa chỉ để nghiên cứu, tổng kết thực tiễn phát triển góp phần hoàn thiện lý luận đường lối đổi mới của Đảng.

Sáng 25/4, tại TP. Vinh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An.

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Trường Giang - Phó Chủ tịch chuyên trách kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cùng các đồng chí trong đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 1
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

TRIỂN KHAI NGHIÊM TÚC, QUYẾT LIỆT, BÀI BẢN, CÓ NHIỀU ĐIỂM SÁNG

Cuộc làm việc nhằm đánh giá công tác triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ tư (khóa XIII) về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời xây dựng kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ở các cấp trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về xây dựng trường chính trị chuẩn. Ảnh: Thành Duy

Về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng chương trình hành động thực hiện toàn diện và xác định thêm 6 đề án trọng điểm; hiện nay đã bàn thông qua 3 đề án và đang chỉ đạo xây dựng 3 đề án trong năm 2022 theo kế hoạch.

Về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cùng với lãnh đạo triển khai toàn diện các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định 5 nhóm chương trình, 21 đề án trọng điểm; đến nay đã bàn, triển khai 15 đề án; đang xây dựng 5 đề án và điều chỉnh 01 đề án. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa và triển khai thêm 15 chương trình, đề án trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 3
Các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cùng với triển khai chương trình hành động, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai các nội dung lớn như: Xây dựng quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phối hợp các cơ quan Trung ương đề xuất Bộ Chính trị cho chủ trương và trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 36/2001/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Tỉnh cũng đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; thu hút đầu tư, ưu tiên bố trí nguồn lực triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; đào tạo nguồn nhân lực và phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 4
Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc về một số nội dung trong công tác đào tạo cán bộ. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó, mặc dù năm 2021 gặp nhiều khó khăn, nhất là do dịch Covid-19, song kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An vẫn có nhiều điểm sáng, trong đó kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá so với bình quân chung cả nước, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 đạt 6,2%.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm; tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; sắp xếp, tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy; củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 5
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tập trung chỉ đạo tạo chuyển biến công tác cải cách hành chính. Phát huy tốt hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội vào quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 6
Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021, các chỉ tiêu đào tạo cao cấp lý luận chính trị thực hiện đạt 100% kế hoạch đăng ký và đảm bảo đúng theo tỷ lệ của Trung ương quy định 1 - 1,2; một số chỉ tiêu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ vượt kế hoạch đăng ký.

Đối với công tác triển khai Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt Trường Chính trị tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện. Hiện nay đã đạt 43/56 chỉ tiêu, 7 chỉ tiêu đang hoàn thành và 6 chỉ tiêu chưa đạt. Theo chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ phê duyệt Đề án xây dựng Trường chính trị chuẩn phê duyệt vào tháng 5/2022.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 7
 Đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Chủ tịch chuyên trách kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương quan tâm hỗ trợ Nghệ An: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; đặc biệt là việc phối hợp tổ chức các hội thảo. Ủng hộ Nghệ An đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Có hướng dẫn chi tiết để việc áp dụng đồng bộ, thống nhất trong cả nước về xác định trình độ lý luận chính trị theo các văn bản hiện hành; quan tâm, hướng dẫn kịp thời các tiêu chí để Trường Chính trị tỉnh sớm đạt chuẩn mức 1, duy trì và có lộ trình đạt chuẩn mức 2 trong thời gian tiếp theo;...

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã báo cáo một số nét mới trong quá trình xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; đồng thời sự đổi mới mạnh mẽ lề lối tác phong làm việc của cả hệ thống chính trị, bắt đầu từ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 8
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh quan điểm trong quá trình phát triển của tỉnh là  kiên trì phát triển bền vững, cẩn trọng trong phát triển vùng lõi của thành phố, thị xã; phát triển phải hài hòa với quyền lợi người dân; thực hiện đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào hạ tầng then chốt; tập trung mạnh cho phát triển phía Đông của tỉnh, đồng thời khai thác miền Tây theo hướng tiềm năng đất đai, rừng, dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tập trung xây dựng hệ thống chính trị và đào tạo đội ngũ cán bộ. 

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cá nhân đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Hội đồng Lý luận Trung ương giúp cho Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị; đồng thời ủng hộ đề xuất ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị về Nghệ An gắn với đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù mới. Cùng với đó, Học viện Chính trị Quốc gia và Hội đồng Lý luận Trung ương là nơi tập trung các chuyên gia nên mong muốn thời gian tới giúp tỉnh định hướng, xác định giải pháp để mở ra cơ hội cho tỉnh phát triển thời gian tới. 

NGHỆ AN LÀ ĐỊA CHỈ NGHIÊN CỨU TỔNG KẾT THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN, GÓP PHẦN HOÀN THIỆN LÝ LUẬN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, thời điểm tổ chức cuộc làm việc hết sức có ý nghĩa sau khi đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 cần nhìn lại những khó khăn, thách thức và đặc biệt là tận dụng cơ hội này để bứt phá phát triển trong giai đoạn tới.

Cùng với đó, thời điểm này Nghệ An đã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 9
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đây cũng là giai đoạn chuẩn bị cho việc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An; đồng thời thực hiện Nghị quyết số 36 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An.

Qua theo dõi cũng như các ý kiến tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao ở nhiệm kỳ này, dù trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do đại dịch Covid-19, song cách thức tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện của tỉnh rất có trọng điểm, trọng tâm, xác thực, cụ thể và đi vào giải pháp, đã tạo ra những kết quả đáng ghi nhận trong việc thực hiện “mục tiêu kép”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 10
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, trong điều kiện dịch bệnh, tỉnh đã có những chuẩn bị tốt để khi kiểm soát được dịch thì sẵn sàng tạo ra những thay đổi mới như: tập trung thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt quan tâm đến thu hút đầu tư nước ngoài. Theo Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần tiếp tục thu hút được các nhà đầu tư chiến lược, bởi nếu không thì không tạo ra được hiệu ứng và sự tham gia của nhiều doanh nghiệp.

“Không bằng mọi giá, không sốt ruột nhưng cũng không chậm trễ trong việc thu hút các dự án đầu tư”, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đồng thời lưu ý, thu hút đầu tư nước ngoài là một mũi cần đặc biệt quan tâm, song phải hướng vào công nghệ, vào chất lượng; đồng thời chú ý phát triển nông nghiệp theo tư duy mới.

Đồng chí cũng đánh giá cao cách tiếp cận công việc của tỉnh là hạn chế “giải thích, giải trình” mà tập trung vào “giải pháp, giải quyết”, nghĩa là phải hành động, đi vào cụ thể. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát, tổng kết, từ đó có những bài học cụ thể và đề ra trách nhiệm của người đứng đầu. Mặt khác, đồng chí cũng lưu ý, tỉnh cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai để quy hoạch tốt. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 11
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là phát triển bền vững, dựa trên đổi mới sáng tạo và sự đồng thuận của người dân. Nguyên tắc Văn kiện Đại hội XIII là Dân là gốc, Dân tham gia, Dân hưởng lợi và đặc biệt xây dựng Đảng dựa vào Nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao Nghệ An đã có quan điểm tiếp cận bám rất sát định hướng này. 

Đánh giá cao cách tiếp cận trên của Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương đưa vào chương trình để Nghệ An phải là một địa chỉ không chỉ để phối hợp Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, mà còn là địa chỉ để nghiên cứu, tổng kết thực tiễn phát triển góp phần hoàn thiện lý luận đường lối đổi mới của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 12
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao đổi với lãnh đạo tỉnh và Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Về định hướng cho thời gian tới, đối với kinh tế - xã hội, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị tỉnh tiếp tục nghiên cứu kỹ, quán triệt sâu Văn kiện Đại hội XIII. Trong đó chú ý định hướng phát triển bền vững nhưng phải nhanh. Muốn vậy cần tập trung chú ý đến chuyển đổi số; trên nền tảng khoa học công nghệ, lựa chọn những ngành mà phải hiện đại hóa bằng công nghệ, kể cả các ngành truyền thống. 

Về nông nghiệp, tỉnh cũng phải phát triển nông nghiệp hàng hóa, đặc biệt là thu hút được doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp, để kết nối hộ gia đình, hợp tác xã với thị trường, tăng giá trị nông sản và qua đó nâng cao đời sống người dân. Về công nghiệp cần tiếp tục phát triển theo hướng sạch, bền vững, chế tạo và có giá trị gia tăng.

a
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý tỉnh tiếp tục quan tâm từ cơ sở công tác đẩy mạnh vai trò của người đứng đầu cấp ủy và các tổ chức; đồng thời Nghệ An phải trở thành một địa chỉ tiên phong về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ về tư tưởng, đạo đức, tổ chức, trong đó trọng tâm là chất lượng công tác cán bộ; phải có kế hoạch đào tạo cụ thể cho từng đối tượng. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng tin tưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An sẽ sớm đạt trường chính trị chuẩn.

Tin mới