mask

Đồng chí Phạm Minh Chính: Cấp ủy các cấp chủ động tháo gỡ khó khăn, tổ chức thành công đại hội

(Baonghean.vn) - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị cấp ủy các cấp cần chủ động bám sát, theo dõi, đôn đốc và đề xuất xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác đại hội và chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Chiều 1/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến để đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2020.

Chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng , Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

a
Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Thanh Lê

Tập trung tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, trong tháng 5/2020, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã kịp thời chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiều biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Nổi bật, là hoàn thành việc tổng kết và ban hành phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đại hội XIII; tổng kết và xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, nguyên tắc và các căn cứ phân bổ số lượng đại biểu của các đảng bộ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, bám sát tiến độ, chất lượng theo tinh thần Chỉ thị số 35 và các quy định, quy chế, hướng dẫn của cấp ủy về đại hội đảng các cấp.

Ngành đã tham mưu hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022; đã tổ chức 48,5% đại hội cấp cơ sở và một số đại hội điểm, thí điểm cấp trên trực tiếp cơ sở.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp.

Đến nay, Nghệ An đã hoàn thành công tác chỉ đạo đại hội điểm các tổ chức cơ sở đảng (91/91 đơn vị) và đang tiến hành chỉ đạo đại hội đại trà (hiện đã có gần 55% tổ chức cơ sở đảng). Dự kiến đến 25/6, Nghệ An sẽ hoàn thành chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở, đảm bảo tiến độ theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thảo luận tại hội nghị, các đơn vị, địa phương chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay của ngành Tổ chức xây dựng Đảng; trao đổi một số vấn đề vướng mắc, khó khăn của các địa phương, đơn vị; phản ánh một số khó khăn, vướng mắc về công tác xây dựng đảng, nhất là công tác chuẩn bị, bố trí nhân sự, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Triển khai 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá kết quả của các địa phương, đơn vị trong công tác tổ chức xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2020.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh nhiệm vụ trong tháng 6/2020, toàn ngành chủ động, tích cực tham mưu chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần triển khai đồng bộ, có hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đó là, quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 khóa XII, nhất là nội dung về công tác nhân sự.

Tham mưu hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở, đại hội điểm, chuẩn bị tổ chức đại hội cấp trên cơ sở; đồng thời chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các đề tài, đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm của cấp ủy các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tham mưu cấp ủy tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự đại hội các cấp. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương, đơn vị cần tập trung xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Chủ động bám sát, theo dõi, đôn đốc và đề xuất xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác đại hội và chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng,…

Tin mới