mask

Đồng chí Võ Văn Thưởng: Hội Nhà báo Việt Nam phải là 'ngôi nhà chung, ấm áp' của hội viên

(Baonghean.vn) - Bên cạnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục.
Đồng chí Võ Văn Thưởng: Hội Nhà báo Việt Nam phải là 'ngôi nhà chung, ấm áp' của hội viên ảnh 1
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đào Tuấn

Sáng 31/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể phiên họp chính thức. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có bài phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta vui mừng trước sự trưởng thành, vững vàng của đội ngũ báo chí cả nước đang ngày càng nâng cao về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đã và đang từng bước làm chủ công nghệ hiện đại, không ngừng đổi mới, sáng tạo. Nội dung thông tin trên báo chí ngày càng toàn diện, đa dạng, phong phú; chất lượng chính trị, giá trị văn hóa trong các tác phẩm báo chí không ngừng được nâng cao. Học tập tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là đạo đức, phong cách làm báo của Người, tiếp bước các thế hệ cha anh, đội ngũ những người làm báo hôm nay, đã và đang phát huy vai trò xung kích, không quản khó khăn, gian khổ, dũng cảm xông pha, có mặt ở những điểm nóng.

Bên cạnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục.

Một số cấp hội, cơ quan báo chí chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ; chưa thực sự chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; một số cơ quan báo chí, một bộ phận những người làm báo xa rời tôn chỉ, mục đích, thiếu trách nhiệm, thậm chí từ chối chức năng định hướng, giáo dục của báo chí, vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, làm suy giảm vai trò, uy tín của báo chí, làm tổn thương danh dự và lòng tự trọng của những người làm báo chân chính, ảnh hưởng xấu đến tổ chức hội.

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn; chất lượng, hiệu quả chưa cao, chưa theo kịp sự phát triển của báo chí. Một số tổ chức hội thiếu năng động, sáng tạo. Công tác nhân sự, quy hoạch cán bộ hội còn thiếu chủ động; chưa kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm của hội viên. Cơ quan Trung ương hội vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót trong sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đoàn kết nội bộ, trong xây dựng tổ chức Đảng.

Công tác bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên, nhà báo ở một số cấp hội và các cơ quan báo chí chưa thật sự được chú trọng. Một bộ phận nhà báo còn thiếu tính chuyên nghiệp; thiếu tinh thần tự học, tự bồi dưỡng.

Một số cơ quan báo chí và người làm báo chạy theo thị hiếu tầm thường, lợi ích cá nhân, sa đà vào thông tin mặt trái của xã hội, thiếu tính nhân văn, phản giáo dục, thậm chí làm sai lệch bản chất sự việc. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh những thời cơ to lớn, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến phục hồi và phát triển kinh tế, đến đời sống của nhân dân. 

Bối cảnh đó đặt ra cho báo chí cách mạng Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam những nhiệm vụ nặng nề, nhưng cũng rất vẻ vang. Báo chí phải tiếp tục đổi mới, thật sự trở thành kênh thông tin chính xác, kịp thời, có sức mạnh, tầm ảnh hưởng sâu rộng và trách nhiệm cao hơn nữa trong xã hội.

Để Hội Nhà báo Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Thường trực Ban Bí thư đã gợi mở một số nội dung:

Hội Nhà báo cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của mình là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước; tính chất nghề nghiệp của hội không tách rời tính chất chính trị - xã hội; nhiệm vụ hàng đầu của báo chí, của những người làm báo Việt Nam và của hội là phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nhà báo các cấp bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực, trên cơ sở phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết những người làm báo vào tổ chức hội; phấn đấu để Hội Nhà báo Việt Nam thực sự là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, là “ngôi nhà chung, ấm áp” của hội viên và giới báo chí.

Mỗi cấp bộ hội, cơ quan báo chí, mỗi người làm báo, trước hết, hãy học và noi gương Bác - một nhà báo lớn, về phong cách và đạo đức làm báo. Phải thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ” và “Viết để làm gì? Để giáo dục, giải thích, cổ động, phê bình. Để phục vụ quần chúng”. Trên cơ sở đó thực hiện tốt trách nhiệm, sứ mệnh người làm báo cách mạng; tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; đề cao tính tư tưởng, tính văn hóa, tính giáo dục trong từng sản phẩm báo chí. Kịp thời phát hiện, cổ vũ, động viên gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực. Muốn vậy, đòi hỏi mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết và thái độ bình tĩnh trước mọi vấn đề; phải có tấm lòng trong sáng, tôn trọng sự thật, trách nhiệm xã hội cao.

Đồng chí cũng yêu cầu Hội Nhà báo Việt Nam phải đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo theo nội dung Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh thêm: “Bác Hồ từng căn dặn Hội Nhà báo Việt Nam: "Nhiệm vụ của hội là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ. Có như thế thì Hội Nhà báo mới làm tròn nhiệm vụ của mình và những người làm báo mới phục vụ tốt nhân dân, phục vụ tốt cách mạng" "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng". Đây chính là mục tiêu mà Hội Nhà báo Việt Nam, mỗi hội viên và những người làm báo phải tiếp tục phấn đấu, rèn luyện không ngừng, góp phần xây dựng Hội Nhà báo Việt Nam ngày thêm trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển lớn mạnh của báo chí cách mạng Việt Nam.

Tin mới