mask

Đồng ý chủ trương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung tại Công văn số 3374-CV/VPTW ngày 1/4/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng truyền đạt ý kiến của đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư về chủ trương thực hiện tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW.
Đồng ý chủ trương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An ảnh 1
Toàn cảnh khu vực trung tâm, thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, sau khi xem xét Công văn số 996-CV/TU ngày 24/3/2022 của Tỉnh ủy Nghệ An về việc xin chủ trương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đồng ý về chủ trương việc thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng thời, giao Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo Bộ Chính trị đưa nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW vào Chương trình làm việc năm 2023 của Bộ Chính trị như đề nghị của Tỉnh ủy Nghệ An tại Công văn số 996-CV/TU.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư giao Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An và các bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW theo thẩm quyền.

Trước đó, vào sáng 23/3, trong phiên họp thường kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã bàn Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tại cuộc làm việc trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thống nhất đề xuất Ban Bí thư phân công đơn vị chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tiến hành xây dựng báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW. 

Ngày 30/7/2013, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 

Đến ngày 21/3/2019, Bộ Chính trị đã nghe báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, sau đó ban hành Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019, trong đó Bộ Chính trị cơ bản đồng ý với các kiến nghị của Tỉnh ủy Nghệ An, sẽ tiến hành tổng kết Nghị quyết 26 vào năm 2023.

Tin mới